DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Özel Antr. Bilgisi (Hentbol) AE   405 7 2 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Kamil DİKİCİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.KAMİL DİKİCİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
HENTBOL VE ANTRENMAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEBİLECEK BİLGİ VE BECERİLERİ KAZANMA
Dersin İçeriği
HENTBOL VE ANTRENMAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ KAVRAYABİLME

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Öğrenci,spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır. Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
3) Öğrenci, spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar. Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
4) Öğrenci, mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
5) Öğrenci, etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir. Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
6) Öğrenci, farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar.Sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler.
7) Öğrenci, sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır. Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
8) Öğrenci, spor bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 PROGRAM İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI KAYNAK KİTAPLARIN SUNUMU ? Anlatım
2 HENTBOLDA YETENEK SEÇİMİ Anlatım, uygulama için ısınma ? Alıştırma ve Uygulama
3 HENTBOL VE TESTLER Anlatım, uygulama için ısınma ? Alıştırma ve Uygulama
4 SAHA VE SALON UYGULAMALARI Anlatım, uygulama için ısınma ? Alıştırma ve Uygulama
5 HENTBOLDA ANTRENMAN PLANLAMASI-GENEL BİLGİLER Anlatım, uygulama için ısınma ? Alıştırma ve Uygulama
6 HENTBOLDA ANTRENMAN PLANLAMASI-PERİYOTLAMA Anlatım, uygulama için ısınma ? Alıştırma ve Uygulama
7 HENTBOLDA ANTRENMAN PLANLAMASI-AYLIK HAFTALIK GÜNLÜK SEANS Anlatım, uygulama için ısınma ? Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ARA SINAV ? Gösterip Yaptırma
9 HENTBOLDA ANTRENMAN PLANLAMASI- ALAN İÇİ UYGULAMA Anlatım, uygulama için ısınma ? Gösterip Yaptırma
10 HENTBOLDA GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME-MAÇ ANALİZİ Anlatım, uygulama için ısınma ? Gösterip Yaptırma
11 MİNİ HENTBOL VE ÇOCUK ANTRENMANI Anlatım, uygulama için ısınma ? Gösterip Yaptırma
12 MİNİ HENTBOL VE ÇOCUK ANTRENMANI Anlatım, uygulama için ısınma ? Gösterip Yaptırma
13 SOKAK HENTBOLU-STREETBALL UYGULAMA Anlatım, uygulama için ısınma ? Gösterip Yaptırma
14 GENEL TEKRAR VE DEĞERLENDİRME Anlatım, uygulama için ısınma ? Gösterip Yaptırma
15 GENEL TEKRAR VE DEĞERLENDİRME Anlatım, uygulama için ısınma ? Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları YARIYIL SONU SINAVI ? Gösterip Yaptırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar