DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Bilimleri İstatistik Uygulamaları * AY   367 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Levent SANGÜN
Dersi Verenler
Prof. Dr.LEVENT SANGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, temel istatistik yöntemlerini kavrayabilmek ve gerçek bir problemle karşılaşıldığında uygun İstatistiksel yöntemi seçme ve analiz etme ve analizlerin sonuçlarını yorumlama yeteneği kazandırabilmektir
Dersin İçeriği
İstatistiğe giriş, Verilerin Sınıflandırılması Ve Grafiğinin Çizimi, Yer Ölçüleri, Dağılış Ölçüleri, Olasılık, Normal Dağılış, Hipotez Testleri ve Hata Tipleri, Güven Aralıkları, Khi-Kare Analizi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Nonparametrik İstatistik Yöntemleri, Örneklem Ve Örnekleme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğe Giriş İlgili kaynakları okuma ?
2 Veri Türleri, Verilerin Sınıflandırılması Ve Grafiğinin Çizimi İlgili kaynakları okuma ?
3 Yer Ölçüleri (Ortalama, Tartılı Ortalama, Medyan, Mod ve Geometrik Ortalama) İlgili kaynakları okuma ?
4 Dağılış Ölçüleri (Ranj, Varyans, Standart Sapma ,Standart Hata Ve Varyasyon Katsayısı İlgili kaynakları okuma ?
5 Olasılık İlgili kaynakları okuma ?
6 Normal Dağılış İlgili kaynakları okuma ?
7 Hipotez Testleri Ve Hata Tipleri İlgili kaynakları okuma ?
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuma ?
9 Güven Aralıkları İlgili kaynakları okuma ?
10 Khi-Kare Analizi İlgili kaynakları okuma ?
11 Regresyon Analizi İlgili kaynakları okuma ?
12 Korelasyon Analizi İlgili kaynakları okuma ?
13 Nonparametrik İstatistik Yöntemleri (Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi) İlgili kaynakları okuma ?
14 Örneklem Ve Örnekleme Yöntemleri İlgili kaynakları okuma ?
15 FİNAL İlgili kaynakları okuma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynakları okuma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar