DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Ders (Masaj) SYS   477 7 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Muhammet AKGÜL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUHAMMET AKGÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere masajın teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi
Dersin İçeriği
Masajın tanımı, tarihçesi, masaj teknikleri, sırt masajı, kol masajı, göğüs masajı, bacak masajı, karın masajı, yüz masajı, saç masajı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
3) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
4) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
6) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
7) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8) Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
9) Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
10) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
11) Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
12) Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
13) Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
14) Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
15) Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Masajın tanımı ve tarihçesi literatür tarama ? Anlatım
2 Masajın fizyolojik ve psikolojik etkileri literatür tarama ? Anlatım
3 Masajın konraendikasyonları ve dikkatli uygulanması gereken durumlar literatür tarama ? Anlatım
4 Masajda duruş pozisyonları literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Masaj teknikleri literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Sırt masajı literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Kol masajı literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 ARA SINAV ARA SINAV ? Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
9 Göğüs masajı literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Bacak masajı literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Karın masajı literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Yüz masajı literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Saç masajı literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 masajın tüm vücuda uygulanması literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 masajın tüm vücuda uygulanması literatür tarama ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI ? Alıştırma ve Uygulama
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar