DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik II FZK   102 2 4 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Prof. Dr.METİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik ve Manyetizma kuramlarını incelemek.
Dersin İçeriği
Elektrik Yükü, Elektrik Alanı, Gauss yasası, Elektrik potansiyel, Kondansatör ve Dielektrik, Madde içinde elektrik akımı, Doğru akım devreleri, Manyetik alanın etkileri, Manyetik alan, Faraday yasası, Madde ve mıknatıslık, Indüktans ve devre osilasyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atomun temel yapısını, yapı taşlarını, yük kavramını açıklar.
2) Coulomb yasasını kavrar, belirli yük dağılımlarına nasıl uygulanacağını kavrar.
3) Elektrik alan kavramını anlar, bir yük grubunun oluşturduğu alanı hesaplamay kavrar.
4) Elektrik akısı kavramını, Gauss yasasını kavrar.
5) Elektrik alan içindeki yüklü bir parçacığın hareketini analiz eder.
6) İş ve potansiyel ve potansiyel enerji kavramlarını kullanır.
7) Bir yük grubunun oluşturduğu potansiyeli hesaplamayı yapar.
8) Sığa ve Dieletrik nedir kavrar, belirli geometric yapıların sığasını hesaplamay anlar.
9) Akım ve direnç kavramlarını kavrar.
10) Doğru akım devrelerini açıklar.
11) Manyetik alanlar, manyetik alan içindeki yüklü bir parçacığın hareketini açıklar.
12) Manyetik alan kaynaklarını kavrar, bir akım telinin oluşturduğu manyetik alanı hesaplamayı ve Ampere yasasını anlar.
13) Faraday yasasını kavrar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik Yükü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Elektrik Alanı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 Gauss yasası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
4 Elektrik potansiyel Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Kondansatör ve Dielektrik Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
6 Madde içinde elektrik akımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
7 Madde içinde elektrik akımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Doğru akım devreleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 Manyetik alanın etkileri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Manyetik alan Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Faraday yasası Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
13 Madde ve mıknatıslık Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Ödev
14 Indüktans ve devre osilasyonları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Indüktans ve devre osilasyonları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar