DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab. I * FZK   103 1 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Eda EŞKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EDA EŞKUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı temel mekanik kanunlarını uygulamalı olarak tanıtmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste Temel Mekanik deneyleri anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölçme, hata, grafik çizimi, hesap makinesı kullanımı İlgili konu deney kitabında çalışılsın
2 Kuvvet masası deneyleri İlgili konu deney kitabında çalışılsın
3 Düzgün doğrusal hareket İlgili konu deney kitabında çalışılsın
4 Sabit ivmeli hareket İlgili konu deney kitabında çalışılsın
5 Eksik deneylerin tamamlanması İlgili konu deney kitabında çalışılsın
6 Eğik atış İlgili konu deney kitabında çalışılsın
7 Eğik atiş (devam) İlgili konu deney kitabında çalışılsın
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık
9 Yerçekimi ivmesinin hesaplanması İlgili konu deney kitabında çalışılsın
10 Esnek ve esnek olmayan çarpışma İlgili konu deney kitabında çalışılsın
11 Dönem sonu gösteri deneyleri İlgili konu deney kitabında çalışılsın
12 Eksik deneylerin tamamlanması İlgili konu deney kitabında çalışılsın
13 Eksik deneylerin tamamlanması İlgili konu deney kitabında çalışılsın
14 Eksik deneylerin tamamlanması İlgili konu deney kitabında çalışılsın
15 Eksik deneylerin tamamlanması İlgili konu deney kitabında çalışılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar