DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri FZK   107 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Mustafa KANDIRMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin temel bilgi teknolojlerini etkin şekilde kullanabilmesi hedeflenmektedir
Dersin İçeriği
Bu derste bilgisayarı oluşturan ögeler ve işletim sistemi, kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum programlarının kullanımları anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar ve parçalarını tanımlar
2) İşletim sistemlerini tanır
3) Kelime İşlemci programını etkin şekilde kullanır
4) Tablolama programını etkin şekilde kullanır
5) Sunu programını etkin şekilde kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayar ile ilgili temel kavramlar, donanım ve yazılımlar hakkında bilgi Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
2 İşletim sistemini tanıma ve kullanma Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Kelime işlemciye giriş yeni döküman veya var olan dökümanları yaratma, düzenleme Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Tablo ve şekil yaratma, düzenleme Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
5 Formül yazma ve genel uygulama Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
6 Elektronik tablolama ve uygulamaları Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
7 Sınav öncesi Uygulamalar Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Örnek Olay
8 Ara Sınav ön çalışma yapılsın. Yazılı Sınav
9 Elektronik Hesaplama programında Matematiksel operasyonlar Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
10 Elektronik Hesaplama programında matematiksel ve mantıksal operasyonlar Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
11 Filtreler Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
12 Tablo ve grafikler Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
13 Elektronik Hesaplama Uygulamaları Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
14 Sunu hazırlama Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
15 Sınav öncesi Uygulamalar Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ön çalışma yapılsın. Gösterip Yaptırma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar