DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya I KF   115 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanıtmak, günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri ve ölçümü; Atomlar ve atom kuramı; Kimyasal bileşikler; Kimyasal tepkimeler; Sulu çözelti tepkimeleri; Gazlar; Termokimya; Atmosfer gazları ve hidrojen; Atmosfer kirliliği ve enerji konuları; Atomun elektron yapısı; Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri; Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar; Kimyasal Bağlar II: Bağ kuramları; Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddenin özellikleri ve ölçümünü belirtir.
2) Atomlar ve atom kuramını açıklar.
3) Kimyasal bileşikleri adlandırır.
4) Kimyasal tepkimeleri örneklendirir.
5) Sulu çözelti tepkimelerini tahmin eder.
6) Gazları tanımlar.
7) Termokimyasal hesaplamaları karşılaştırır.
8) Atmosfer gazları ve hidrojeni ilişkilendirir.
9) Atmosfer kirliliği ve enerji konularını açıklar.
10) Atomun elektron yapısını açıklar.
11) Periyodik çizelge ve bazı atom özelliklerini açıklar.
12) Kimyasal Bağları açıklar.
13) Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetleri açıklar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Yazılı Sınav
2 Atomlar ve atom kuramı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
3 Kimyasal bileşikler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
4 Kimyasal tepkimeler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
5 Sulu çözelti tepkimeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
6 Gazlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Anlatım
7 Termokimya Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 Atmosfer gazları ve hidrojen Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Tartışma
10 Atmosfer kirliliği ve enerji konuları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
11 Atomun elektron yapısı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
12 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
13 Kimyasal Bağlar I: Temel Kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
14 Kimyasal Bağlar II: Bağ kuramları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Tartışma
15 Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar