DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimya II KF   116 2 3 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜRAY KILINÇÇEKER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanıtmak, günlük ve bilimsel yaşamda karşılaşılan olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazadırmaktır.
Dersin İçeriği
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri; Kimyasal kinetik; Kimyasal dengenin ilkeleri; Asitler ve bazlar; Asit baz dengeleri; Çözünürlük ve kompleks-iyon dengeleri; Tampon çözeltiler; İstemli değişme: entropi ve serbest enerji; Elektrokimya; Geçiş elementleri; Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri; Çekirdek Kimyası; Organik kimyada temel kavramlar; Biyokimyada temel kavramlar; teorik ders, örnekler ve uygulamalar yoluyla öğretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çözeltiler ve fiziksel özelliklerini belirler.
2) Kimyasal kinetiği açıklar.
3) Kimyasal dengenin ilkelerini belirtir.
4) Asitler ve bazları tanımlar.
5) Asit baz dengelerini açıklar.
6) Çözünürlük ve kompleks-iyon dengelerini yorumlar.
7) Tampon çözeltileri hazırlar.
8) İstemli değişme: entropi ve serbest enerjiyi anlatır.
9) Elektrokimyasal tepkimeyi ayırt eder.
10) Geçiş elementlerini sınıflar.
11) Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşiklerini sınıflar.
12) Çekirdek tepkimelerini sınıflar.
13) Organik kimyada temel kavramları açıklar.
14) Biyokimyada temel kavramları açıklar.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
Tartışma
2 Kimyasal kinetik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
Tartışma
3 Kimyasal dengenin ilkeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
4 Asitler ve bazlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
5 Asit baz dengeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
6 Çözünürlük ve kompleks-iyon dengeleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
7 Tampon çözeltiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı Yazılı Sınav
9 İstemli değişme: entropi ve serbest enerji Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
Tartışma
10 Elektrokimya Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
11 Geçiş elementleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
12 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
13 Çekirdek Kimyası Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
Tartışma
14 Organik kimyada temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
Tartışma
15 Biyokimyada temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. Makale tarama. Konu ile ilgili deneylerin hazırlığı. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar