DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik FZK   205 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarının her türlü mühendislik uygulamalarına etkin olarak hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması Giriş ve temel kavramlar, termodinamik ve enerji, sistemler ve kontrol hacimler, hal değişimi ve çevrimler Enerji Dönüşümleri, ısı ile enerji geçişi, iş ile enerji geçişi, Termodinamiğin Birinci yasası Saf maddelerin özellikleri, faz değişim işlemleri, sıkıştırılmış sıvı, doymuş sıvı, doymuş buhar, kızgın buhar, doyma sıcaklığı ve doyma basıncı Faz değişim işlemleri için özellik diyagramları, Termodinamik özellik tabloları, Entalpi, Mükemmel gaz hal denklemi Kapalı sistemlerin enerji analizi: Hareketli sınır işi, enerji dengesi, Özgül ısılar, Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları, Kontrol hacimleri için Kütle ve enerji çözümlemesi: Kütlenin korunumu ilkesi, Akış işi ve akışkanın enerjisi Sürekli akışlı açık sistemlerin enerji analizi Bazı sürekli akışlı açık sistemler: Lüleler ve yayıcılar, Türbinler ve kompresörler, Kısılma vanaları, Karışma odaları, ısı değiştiricileri Zamanla değişen açık sistemlerde enerjinin korunumu Termodinamiğin İkinci Yasasına giriş, Isıl enerji depoları, Isı makineleri, ısıl verim, Termodinamiğin İkinci Yasası: Kelvin-Planck ifadesi Soğutma makineleri ve ısı pompaları, etkinlik katsayısı, Termodinamiğin İkinci Yasası: Clasius ifadesi, devridaim makineleri Tersinir ve tersinmez hal değişimleri Carnot çevrimi, Carnot ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamiğin temel kavramlarını kullanır.
2) Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası ile ilgili yorumlar yapar.
3) Termodinamiğin ikinci ve üçüncü yasasını kullanır.
4) Termodinamik kavramları kullanarak günlük yaşamdaki olayları açıklar.
5) Günlük yaşamdaki olayların hangi termodinamik süreçlerle ilişkili olduğunu yorumlar.
6) Verimlilik hesabı yaparak yorumlar.
7) Carnot çevrimini açıklar
8) Ottoçevrimini açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Giriş ve temel kavramlar, termodinamik ve enerji, sistemler ve kontrol hacimler, hal değişimi ve çevrimler İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Enerji Dönüşümleri, ısı ile enerji geçişi, iş ile enerji geçişi, Termodinamiğin Birinci yasası İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 af maddelerin özellikleri, faz değişim işlemleri, sıkıştırılmış sıvı, doymuş sıvı, doymuş buhar, kızgın buhar, doyma sıcaklığı ve doyma basıncı İlgili konu araştırılsın Tartışma
5 Faz değişim işlemleri için özellik diyagramları, Termodinamik özellik tabloları, Entalpi, Mükemmel gaz hal denklemi İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Kapalı sistemlerin enerji analizi: Hareketli sınır işi, enerji dengesi, özgül ısılar, Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları, Katı ve s İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kontrol hacimleri için Kütle ve enerji çözümlemesi: Kütlenin korunumu ilkesi, Akış işi ve akışkanın enerjisi İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Sürekli akışlı açık sistemlerin enerji analizi İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Bazı sürekli akışlı açık sistemler: Lüleler ve yayıcılar, Türbinler ve kompresörler, Kısılma vanaları, Karışma odaları, ısı değiştiricileri, Boru ve k İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Zamanla değişen açık sistemlerde enerjinin korunumu İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Termodinamiğin İkinci Yasası na giriş, Isıl enerji depoları, Isı makineleri, ısıl verim, Termodinamiğin İkinci Yasası: Kelvin-Planck ifadesi İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Soğutma makineleri ve ısı pompaları, etkinlik katsayısı, Termodinamiğin İkinci Yasası: Clasius ifadesi, devridaim makineleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Tersinir ve tersinmez hal değişimleri İlgili konu araştırılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
15 Carnot çevrimi, Carnot ilkeleri İlgili konu araştırılsın-Sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar