DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab. III FZK   209 3 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile temel termodinamik kavramların deneysel ölçümleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Doğadaki termodinamik olgular; ideal gaz hal denklemi; ısı iletkenliği; ısının mekanik eşdeğeri; ısının elektriksel eşdeğeri; metallerin öz ısısı; metallerin boyca uzaması; termoelektrik (Peltier-Seebeck Etkileri) dönüştürücü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Termodinamik kavramları tanımlar.
2) Isı ve sıcaklık arasındaki farkı açıklar.
3) Malzemelerin ısı iletimini ve yalıtımını yorumlar.
4) Isının mekanik eşdeğerini tanımlar.
5) Metallerde genleşme olayını analiz eder.
6) Termoelektrik olayını açıklar.
7) İdeal gazların termodinamik davranışını tanımlar.
8) Maddelerin sahip olduğu farklı miktarlardaki özgül ısıyı açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar tanıtımı ve grup oluşturma Deney föyü okunsun Grup Çalışması
2 Doğadaki termodinamik olgular Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
3 İdeal gaz hal denklemi Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
4 Isı iletkenliği Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
5 Isının mekanik eşdeğeri Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
6 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
7 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Isının elektriksel eşdeğeri Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
10 Metallerin öz ısısı Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
11 Metallerin boyca genleşmesi Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
12 Termoelektrik (Peltier-Seebeck Etkileri) dönüştürücü Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
13 Termoelektrik (Peltier-Seebeck Etkileri) dönüştürücü Deney föyü okunsun
14 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
15 Telafi deneyleri Deney föyü okunsun Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar