DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi FZK   211 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim Tarihi dersinin temel amacı öğrencilere bilimsel gelişmelerin sadece kronolojisini vermek yerine, bugün bilim diye adlandırılan kavramın hangi tarihsel, sosyal, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bilimin toplumu nasıl etkilediğini anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Bilim, bilim yöntemi, bilimsel gelişmeler ve yaklaşımların tarihsel bir süreç içinde, olaylar, insanlar ve toplumlarla birlikte değerlendirmesini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimin aşamaları hakkında tartışmalara katılır.
2) Bir ülkenin bilimi ile ilgili genel bir değerlendirme yapar.
3) Teknolojinin bugünkü düzeye ulaşmasının bilimdeki gelişmenin bir ürünü olduğu bilincini kazanır
4) Dünya bilim gelişimini çağlar boyunca yorumlar
5) Bilimden teknolojiye geçişi açıklar
6) Alanlarında dünya ve Türk bilim insanlarını tanır.
7) Türkiyenin bilim ve teknoloji politikalarını açıklar
8) Bilim alanlarındaki değişimi kavrar.
9) Bilim, teknoloji ve toplum ilişkisinin etkilerini açıklar
10) Bazı bilim alanlarındaki gelişimi insan yaşamına etkileri bağlamında yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim nedir. Bilim tarihinin konusu ve kapsamı. Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
2 Eskiçağda bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
3 Mısır ve Mezopotamyada bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
4 Çinde Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
5 Hindistanda Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
6 Eski Yunanda Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
7 Romalılar Döneminde Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Ortaçağda Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
10 Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
11 Yeniçağda Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
12 Yakınçağda Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
13 20. Yüzyılda Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
14 Cumhuriyet döneminde Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
15 Modern Bilim Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar