DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astronomiye Giriş FZK   213 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSUN AKYÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere astronomi kavramlarını öğretmek, gökyüzünü tanımanın önemini vurgulamak , uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yeniliklerin bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Astronominin kapsamı ve önemi, Evrende boyut kavramı, Astronomi Tarihi, Işık ve Teleskoplar, Güneş sisteminin oluşumu ve gezegenler, Güneş, Diğer yıldızların temel özellikleri, Yıldızların evrimi, Evrendeki büyük yapılar: Galaksiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Astronomi ve uzay bilimleri kavramlarını açıklar.
2) Analitik ve üç boyutlu düşünür.
3) Gözlem yapar.
4) Gözlem sonuçlarını değerlendirir.
5) Astronomik gözlemlerinde elde edilen veriler ile uyumlu modelleri kavrar.
6) Astronomi ile ilgili etkinlikler düzenlemeye istekli olur.
7) Astronomi alanının diger bilim dalları ile bağlantısını kavrar.
8) Bilgi teknolojilerini kullanır.
9) Gelişen teknolojinin astronomiye etkisini yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Astronomide, bilinen gerçekler, gelişen fikirler ve öncü keşifler Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Gökyüzü tanıtımı ve evrende boyut kavramı Anlatım, gurup çalışması, tartışma Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Astronominin tarihsel gelişimi, eski çağlarda astronomi Anlatım, tartışma, örnek olay Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Rönesans döneminde astronomi Anlatım, bireysel çalışma Anlatım
Bireysel Çalışma
5 Işık , tayf ve tayftan bilgi üretimi Gösteri, grup çalışması, örnek olay Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
6 Teleskoplar, gelişimi ve modern algılayıcılar Alıştırma ve Uygulama, rol oynama, deney/laboratuvar, örnek olay Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
7 Güneş sisteminin oluşumu ve sistemi oluşturan gök cisimlerinin tanımı Anlatım, gösteri, benzetim Anlatım
Gösteri
Benzetim
8 Ara Sınav konuların tekrar edilmesi Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Yıldızımız Güneş ve en temel özellikleri Anlatım, soru-cevap Anlatım
Soru-Cevap
10 Yıldızların kütle, yarıçap yüzey sıcaklığı ve ışıtma gücü gibi temel özellikleri Anlatım, soru-cevap, gösteri, benzetim Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
11 Yıldızların doğum, yaşam ve ölüm kısaca evrim süreci Anlatım, soru-cevap, alıştırma ve uygulama, tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Ölü yıldızlar: beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara delikler Anlatım, soru-cevap, benzetim Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
13 Samanyolu Galaksimiz Anlatım, soru-cevap, benzetim Anlatım
Soru-Cevap
Benzetim
14 Galaxksi Kümeleri Anlatım, soru-cevap, gösteri Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Kozmoloji alanını tanıtma Anlatım, soru-cevap Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konuların tekrar edilmesi Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar