DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik İçin Biyoloji FZK   215 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri İLA
Dersi Verenler
Prof. Dr.HASAN BASRİ İLA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste temel biyoloji konularının kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste, hücrenin yapısı, organelleri, dolaşım sistemi, sinir sistemi, kas, fotsentez ve yüksek enerjili ışınların etkileri hakkındaki bilgiler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojinin tanımı, tarihi, alt dalları ve kullanılan ölçekler hakkında yorum yorum yapar.
2) Prokaryot ve ökaryot hücreleri tanımlar.
3) Nükleik asit (DNA ve RNA) moleküllerinden protein sentezinin gerçekleşmesini tanımlar.
4) Hücre zarından madde geçişi hususunda genel hususları açıklar.
5) Hücrelerin biyoelektrik potansiyeli konusunda temel bilgileri değerlendirir.
6) Kalp ve dolaşım sisteminin çalışmasındaki temel unsurları tanır.
7) Sinir dokunun işlevi hususunu açıklar.
8) Hareket ve kas doku hakkındaki temel bilgi düzeyini kavrar.
9) Fotosentez ve biyolojik enerji üretimi konularını açıklar.
10) Yüksek enerjili ışınların biyolojik materyal üzerine olan etkilerini yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojinin tanımı, biyolojide sık kullanılan ölçekler Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
2 Doğada canlılık özelliği gösteren yapılar Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
3 Hücrenin yapısı (Prokaryot ve ökaryot hücre) Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
4 Nükleik asitler (DNA ve RNA), protein sentezi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
5 Nükleus ve hücre bölünmesi (mitoz bölünme ve kontrolü, mayoz bölünme) Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
6 Hücrenin kimyasal bileşimi, hücre zarının yapısı Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
7 Hücre zarından madde geçişi, ozmos, pasif ve aktif taşınım Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
8 Ara Sınav Genel Tekrar Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
9 Biyoelektrik: dinlenim zar potansiyelleri ve aksiyon Potansiyeli Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
10 Dolaşım sistemi ve Kalp Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
11 Sinir dokusu ve işlevi Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
12 Kas dokusu ve hareket Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
13 Molekül içi ve moleküller arası bağlar Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
14 Fotosentez Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
15 Radyasyonun soğurulması ve biyolojik etkileri (molekül, hücre ve canlı düzeyinde) Farklı kaynaklar tarama ve okuma Beyin Fırtınası
Tartışma
Soru-Cevap
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar