DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik İçin Matematik II FZK   202 4 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizik biliminde üst düzeyde matematik kullanımını gerektiren dersler arasında bir köprü kurmak.
Dersin İçeriği
Karmaşık sayılar, karmaşık sayılarla işlemler ve kurallar; karmaşık sayıların kutupsal gösterimi, De Moivre formülü, Euler formülü, karmaşık düzlemde bölgeler; karmaşık sayıların temel Fonksiyonları; karmaşık değişkenli fonksiyonların tasviri (haritalama); Analitik Fonksiyonlar: Türev,limit ve süreklilik kavramları, Cauchy-Riemann denklemleri, Harmonik fonksiyonlar; karmaşık düzlemde integraller ve seriler; Cauchy Teoremi, analitik fonksiyonların seri açılımı:Taylor ve Laurent serileri; Rezidü teoremi, Rezidü teoremi yardımıyla reel integral çözümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kompleks sayıları tanımlar.
2) Kompleks düzlemde bölgeleri tanımlar.
3) Analitik fonksiyonu tanımlar.
4) Harmonik eşleniği hesaplar.
5) Kompleks integral alır.
6) Reel integralleri rezidü yöntemiyle çözer.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karmaşık sayılar, karmaşık sayılarla işlemler ve kurallar Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Karmaşık sayıların kutupsal gösterimi. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 De Moivre formülü, Euler formülü. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Karmaşık düzlemde bölgeler, karmaşık sayıların temel Fonksiyonları, karmaşık değişkenli fonksiyonların tasviri. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Analitik Fonksiyonlar: Türev,limit ve süreklilik kavramları. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Cauchy-Riemann denklemleri, Harmonik fonksiyonlar Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Karmaşık Düzlemde İntegraller ve Seriler Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Bireysel Çalışma Yazılı Sınav
9 Cauchy Teoremi. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 İntegral hesabı temel formülleri ve Cauchy integral formülleri. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Analitik fonksiyonların seri açılımı:Taylor ve Laurent serileri. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Analitik fonksiyonların seri açılımı:Taylor ve Laurent serileri Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Rezidü Teoremi ve Rezidü hesaplama teknikleri. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Rezidü teoremi yardımıyla reel integrallerin çözümü. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 Rezidü teoremi yardımıyla reel integrallerin çözümü. Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel Çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar