DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dalgalar ve Optik FZK   204 4 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bekir ÖZÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEKİR ÖZÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
temel programlama kurallarını , mantığını uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
temel programlama bilgileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dalgalar ve optik konuları hakkındaki teorik kavram ve formülleri bilir.
2) Günlük yaşantıda dalgalar ve optik konularıyla ilgili gördüğü olaylar ile yasalar arasındaki bağlantıyı kurar.
3) Dalgalar ve optik konularındaki karşılaştığı fizik problemlerini çözer.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dalga Hareketi, Bir boyutta ilerleyen dalgalar İlgili konu çalışılsın Tartışma
2 Üst üste Binme, girişim, yansıma ve geçme, Sinüssel dalgalar İlgili konu çalışılsın Tartışma
3 Ses dalgaları, Küresel ve Düzlem Dalgalar İlgili konu çalışılsın Tartışma
4 Doppler olayı, Şok Dalgaları İlgili konu çalışılsın Tartışma
5 Kararlı dalgalar, rezonans, İlgili konu çalışılsın Tartışma
6 Vurular, Sinüssel Olmayan Dalga Desenleri İlgili konu çalışılsın Tartışma
7 Işığın doğası, yansıma ve kırılma, Huygens prensibi İlgili konu çalışılsın Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Geometrik Optik, Aynalarda oluşturulan görüntüler İlgili konu çalışılsın Tartışma
10 Merceklerde kırılma ile oluşan görüntüler, Optik Aletler İlgili konu çalışılsın Tartışma
11 Işık Dalgalarının Girişimi İlgili konu çalışılsın Tartışma
12 İnce filmlerde girişim İlgili konu çalışılsın Tartışma
13 Işık dalgalarının kırınımı İlgili konu çalışılsın Tartışma
14 Işık Dalgalarının Kutuplanması İlgili konu çalışılsın
15 Işık Dalgalarının Kutuplanması İlgili konu çalışılsın Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar