DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik Fizik FZK   206 4 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizik bölümü öğrencilerine istatistiksel fiziğin temel kavramları ile yorumlama yetenekleri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İstatistiksel dağılımlar, Rassal yürüyüş ve olasılık dağılımları, Mekanik problemlerin istatistiksel betimlenmesi, Makroskopik sistemler arasındaki etkileşimler, Denge durumları ve termodinamik süreçler, Makroskopik sistemler arasındaki ısısal etkileşim, Termodinamik parametreler, Termodinamik parametrelerin ölçümü, Yaygın ve Yeğin parametreler, Durum denklemleri, İdeal gazların özellikleri, Termodinamik fonksiyonlar, Maxwell ilintileri, Isı makineleri ve soğutucular.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Olasılık Kavramlarını kullanır
2) Modern teknolojik gelişmelerin (süperiletkenlik, transistör...) altında yatan fizik bilgilerini açıklar.
3) Parçacık Sistemlerinin İstatistik Tanımlamasını yapar
4) Termodinamik ve ısı kavramlarını kavrar
5) Makroskopik sistemler arasındaki etkileşimleri açıklar.
6) Termodinamiksel makroskopik ölçümleri yapar
7) Makroskopik özellikleri kullanarak yeniproblemlere çözüm üretir.
8) Klasik çok parçacıklı sistemlerin istatistik analizini kullanarak problemleri çözer.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, Makroskopik Sistemlerin Belirleyici Özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Temel Olasılık Kavramları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Binom Dağılımı; Sürekli Olasılık Dağılımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Binom Dağılımı; Sürekli Olasılık Dağılımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Isısal Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Isısal Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Mikroskopik Teori ve Makroskopik Ölçmeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Genel Tekrar Yazılı Sınav
9 Entropi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Klasik Yaklaşımda Kanonik Dağılım Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Eşbölüşüm Teoremi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Eşbölüşüm Teoremi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Genel Termodinamik Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Eğrisel koordinatlar. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Taşıma Süreçlerinin Basit Kinetik Teorisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın-Sınav Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar