DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab. IV FZK   210 4 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile dalgalar ve optik dersinde öğrenilmiş bazı teorik bilgi ve yöntemlerin deneysel olarak uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tanıtım ve giriş; dalga biçimi ölçümleri; iki dalganın doğrusal toplamı ve vuru; aynı ve farklı frekanslı dalgalar için lissajous eğrileri; LRC devreleri ve sönümlü harmonik hareket; LRC devreleri ve salınımlar-rezonans; mikrodalga deneyi; ışın optiğine giriş; ışığın kırılması; prizmalarda ışığın kırılması; prizmada beyaz ışığın renklerine ayrışması ve çukur aynada görüntü oluşumu; ince kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve kalın kenarlı merceğin odak uzaklığının bulunması, fiber optik kablo ile Işık hızının ölçülmesi; girişim ve hırınım (Young) deneyi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Osiloskopu kullanır.
2) Dalga biçimlerini tanır.
3) Dalganın havada ve maddesel ortamda yayılmasını açıklar.
4) Rezonans olayını yorumlar.
5) Dalgalar ve optik alanında öğrendiği temel yasaları ve teoremleri günlük yaşantıyla bağdaştırabilir.
6) Işığın dalga özelliğine sahip olduğu olayları yorumlar.
7) Aynalarda ve merçeklerde görüntünün nasıl oluştuğunu açıklar.
8) Prizmada ışıgın reklere ayrışmasını analiz eder.
9) Fiber optik kabloda ışınğın ilerlemesini yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvara giriş ve uygulama kuralların anlatılması İlgili deneye hazırlık yapılsın Tartışma
2 Dalga biçimi ölçümleri İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
3 İki dalganın doğrusal toplamı ve vuru İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
4 Aynı ve farklı frekanslı dalgalar İçin lissajous eğrileri İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
5 LRC devreleri ve sönümlü harmonik hareket İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
6 LRC devreleri ve salınımlar - rezonans İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
7 Mikrodalga deneyi İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Işın optiğine giriş İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
10 Işığın kırılması, prizmalarda ışığın kırılması İlgili deneye hazırlık yapılsın
11 Prizmada beyaz ışığın renklerine ayrışması ve çukur aynada görüntü oluşumu İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
12 İnce kenarlı mercekte görüntü oluşumu ve kalın kenarlı merceğin odak uzaklığının bulunması İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
13 Fiber optik kablo ile ışık hızının ölçülmesi İlgili deneye hazırlık yapılsın Tartışma
Deney / Laboratuvar
14 Girişim ve kırınım (Young) deneyi İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
15 Telafi deneyleri İlgili deneye hazırlık yapılsın Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar