DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüksek Enerji Fiziğine Giriş FZK   212 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYSEL KAYIŞ TOPAKSU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Yüksek Enerji Fiziğindeki temel kavramların ve deneysel tekniklerin Öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Yüksek Enerji fiziği amacı ve temel kavramlar, Yüksek Enerji fiziği deneyleri ve CERN,Temel Parçacıkların tarihçesi, temel parçacıklar ve etkileşmeleri, Hızlandırıcıların tarihçesi, Dünyadaki Hızlandırıcı merkezleri (FNAL, DESY, KEK vs), Hızlandırıcı Tipleri ve Uygulamaları (tıp, endüstri vs) , gelecek nesil hızlandırıcılar, Deneysel teknikler; Parçacık Detektörleri ve uygulamaları, kalorimetre çeşitleri ve çalışma prensipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Deneysel Parçacık Fiziğinin temel ilkelerini kavrar
2) Yüksek enerji fiziğndeki deneysel teknikleri kavrar
3) maddenin temel yapıtaşlarını ve temel etkileşmeleri kavrar
4) CERN'i tanır
5) Hızlandırıcılar hakkındaki temel bilgileri kavrar.
6) Parçacık detektörleri hakkındaki temel bilgileri kavrar.
7) kalorimetrelerin çalışma prensibini kavrar
8) spektrometrelerin çalışma prensibini kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Yüksek Enerji fiziği amacı ve temel kavramlar yok Anlatım
2 Yüksek Enerji fiziği deneyleri ve CERN konu ile ilgili araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
3 Temel parçacıkların tarihçesi konu ile ilgili araştırma Anlatım
Ödev
4 Temel Parçacıklar ve Etkileşmeler kitapta ilgili bölümü okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
5 Hızlandırıcıların tarihçesi, Dünyadaki diğer Hızlandırıcı merkezleri (FNAL, DESY, KEK vs) konu ile ilgili araştırma Anlatım
Bireysel Çalışma
6 Hızlandırıcı Tipleri-I kitapta ilgili bölümü okuma Anlatım
7 Hızlandırıcı Tipleri-II kitapta ilgili bölümü okuma Anlatım
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Gelecek nesil hızlandırıcılar konu ile ilgili araştırma
10 Parçacık Fiziğinde Deneysel teknikler konu ile ilgili araştırma Anlatım
11 Parçacık Detektörleri -I kitapta ilgili bölümü okuma Anlatım
12 Parçacık Detektörleri -II kitapta ilgili bölümü okuma Anlatım
13 Kalorimetre çeşitleri ve çalışma prensipleri kitapta ilgili bölümü okuma Anlatım
14 İzleyici detektörler, Spektrometreler kitapta ilgili bölümü okuma Anlatım
15 Hızlandırıcı ve detektörlerin Uygulama Alanları (tıp,endüstri vs) konu ile ilgili araştırma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar