DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Giriş FZK   214 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini, özelliklerini ve verimli bir şekilde yararlanma yollarını, enerji problemlerinin çözümünde gelecekteki rolünün ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda etkileri neler olacağını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Temel enerji birimleri, Temel enerji kaynakları ve potansiyelleri, Enerji kullanım alanları, Enerji ölçüm aletleri ve teknikleri, Enerji kaynaklarının verimliliği, Enerjinin verimli kullanımı, Enerji Kaynaklarının yönetimi, Enerji ile ilgili problemleri çözümü, Enerji verimliliği, Enerji üreten sistemler, Enerji dönüştürme sistemleri, Enerji tasarrufunun önemi, Ekonomik analiz yöntemleri, Enerji kaynaklarının çevresel etkileri, Enerji ve çevre Yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel enerji (SI) birimlerini ve enerji ölçümünü yapar
2) Enerji korunum yasalarını açıklar
3) Enerji dönüşümlerini açıklar
4) Termodinamik yasalarını uygular
5) Küresel enerji kaynaklarını ve fiziksel özelliklerini kavrar
6) Yenilenebilir enerji kaynaklarını (ör. Hidro, güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, gelgit) tanımlar.
7) Hidroelektrik santrallerde enerji üretimini açıklar
8) Dersin genel tekrarı
9) Fotovoltaik güç üretimini açıklar
10) Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimini açıklar
11) Jeotermal ve biyokütle enerjisi ile elektrik üretimini açıklar
12) Gelgit, okyanus ve dalgalar enerjisinden nasıl elektrik üretildiğini açıklar
13) Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çoklu enerji üretim sistemlerinin enerji ve ekserji analizlerini yapar
14) Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir çevre için çok önemli olduğunu açıklar
15) Yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel etkilerini açıklar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Temel Enerji SI Birimleri ve Ölçme İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Enerji Fiziği (Enerjinin Korunumu) İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Enerji Dönüşümleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
4 Enerji Termodinamiği İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
5 Küresel Enerji Kaynakları İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Hidro, Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Biyokütle, Gelgit) İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
7 Hidroelektrik Güç Üretimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir. Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Fotovoltaik Güç Üretimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
10 Rüzgar Enerjisi ile Güç Üretimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
11 Jeotermal ve Biyokütle Enerjisi İle Güç Üretimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
12 Gelgit, Okyanus ve Dalgaları İle Güç Üretimi İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çoklu Güç Üretim Sistemlerinin Enerji ve Ekserji Analizleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
14 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ve Sürdürülebilir Çevre İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel Etkileri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir. Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar