DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama Dili II FZK   216 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
temel programlama kurallarını , mantığını uygulamalarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
temel programlama bilgileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Program yapısını tasarlama ve algoritma hazırlamak
2) C programlama dilini kullanarak program yazıp derlemek.
3) Veri analizi ve yorumlamasını yapmak
4) Deneyler tasarlayıp yürütmek
5) Gerekli teknik, akademik ve pratik bilgiye ulaşmak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 C programlama dilinin yapısı ve genel özellikleri İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
2 C programa dili temel özelliklerinin gözden geçirilmesi İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
3 İşaretçiler İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
4 Veri dosyaları İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Grafikler İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
6 Standart C de yazılan programların C sharp a adapte edilmesi, İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
7 Dinamik bellek tahsisi ve dinamik yapı İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 İleri işlemci konuları İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 C ön işlemcileri İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
11 Macro ve Şartlı Derleme İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 Nesne yönelimli tasarım İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 Düşük seviye operatörleri ve bit alanları İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 C nin bazı ileri özellikleri İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 İleri düzey program yazıp derleme İlgili konuya çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar