DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Fiziği I FZK   301 5 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysun AKYÜZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSA DUMANOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.AYSUN AKYÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere modern fiziğin konularını ve gerekliliğini anlatmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste; Özel Görelilik: Zaman Genişlemesi, Doppler Olayı, Uzunluk Büzülmesi, İkizler Açmazı.Görelilikli momentum, Kütle ve Enerji, Lorentz Dönüşümü,Dalgaların Parçacık Özellikleri: Elektromanyetik Dalgalar, Karacisim Işıması, Fotoelektrik olay,Işık nedir, X-ışınları, Compton Olayı, Çift oluşumu, Fotonlar ve kütleçekimi, Parçacıkların Dalga Özellikleri: De Broglie Dalgaları, Olasılık dalgaları, Bir dalganın betimlenmesi, Faz ve Grup hızları, Parçacıkların kırınımı, Kutudaki parçacık, Belirsizlik ilkesi ve Uygulamaları, Atom Yapısı: Çekirdekli Atom, Elektron Yörüngeleri, Atom tayfları, Bohr Atomu, Enerji Düzeyleri ve tayflar, Karşılığı bulunma ilkesi, Çekirdeğin hareketi, Atomun uyarılması, Lazer, Kuantum Mekaniği: Kuantum mekaniğine giriş, Dalga Denklemi, Schröedinger denklemi: zamana bağlı formu, Beklenen değerler, İşlemciler, Sonlu potansiyel kuyusu, Tünel olayı, Harmonik Salınıcı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Klasik fizik ile modern fizik (yada kuantum fiziği ) arasındaki farkı kavrar
2) Kuantum mekaniğine temel oluşturacak yeni kavramları tanımlar
3) Özel görelilik kavramını kavrar
4) Atom altı parçacıkların ortamını değerlendirir
5) Bu alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri başka alanlara uygulanabileceğini değerlendirir
6) Kuantum Fiziğinin temel matematiksel araçlarını ifade eder.
7) Kuramsal ve deneysel fizikte yapılan temel araştırmaları ve yöntemlerini açıklar.
8) Bu alanda özgün çalışmaları gerçekleştirebilecek temel altyapıyı kazanır
9) Modern fiziğin önemini ve yaşantımızdaki yerini açıklar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Özel Görelilik: Zaman Genişlemesi, Doppler Olayı, Uzunluk Büzülmesi, İkizler Açmazı. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
2 Görelilikli momentum, Kütle ve Enerji, Lorentz Dönüşümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Konu ile ilgili problem Çözümü Bölüm sonundaki problemlerin çözümü
4 Dalgaların Parçacık Özellikleri: Elektromanyetik Dalgalar, Karacisim Işıması, Fotoelektrik olay,Işık nedir, X-ışınları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Compton Olayı, Çift oluşumu, Fotonlar ve kütleçekimi, Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Parçacıkların Dalga Özellikleri: De Broglie Dalgaları, Olasılık dalgaları, Bir dalganın betimlenmesi, Faz ve Grup hızları, Parçacıkların kırınımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Kutudaki parçacık, Belirsizlik ilkesi ve Uygulamaları, Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 Ara Sınav Genel Tekrar
9 Atom Yapısı: Çekirdekli Atom, Elektron Yörüngeleri, Atom tayfları, Bohr Atomu, Enerji Düzeyleri ve tayflar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Karşılığı bulunma ilkesi, Çekirdeğin hareketi, Atomun uyarılması, Lazer. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Konu ile ilgili problem Çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 Kuantum Mekaniği: Kuantum mekaniğine giriş, Dalga Denklemi, Schröedinger denklemi, Beklenen değerler, İşlemciler, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Kutudaki parçacık, Sonlu potansiyel kuyusu, Tünel olayı, Harmonik Salınıcı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Konu ile ilgili problem çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Konu ile ilgili problem çözümü Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar