DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektromanyetik Teori I FZK   303 5 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk KARADAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK KARADAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektromagnetik teorinin temel kavramları ile düşünme ve elektromanyetik problemleri çözümleme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Vektör cebri, vektör diferansiyel operatörler, elektrik alan, dielektrik ortam, polarizasyon, poisson ve laplace denklemleri, sınır değer problemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vektör analizi yapar
2) Diferansiyel ve integral hesap yapar
3) Coulomb yasasını açıklar
4) Elektrik alan hesaplar
5) Elekrik potansiyel hesaplar
6) Özel teknikler ile potansiyel hesaplar
7) Possion denklemini kavrar
8) Laplace denklemini kavrar
9) Elektrostatikte Sınır değer problemlerini çözer
10) Dielektrik ortamlarda elektrostatik'i açıklar
11) Kutuplanma'yı kavrar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektör Analizi, Elektrik Alan, Durgun Elektrik Alanların Diverjans Kitapta ilgili bölüm okunmalı Tartışma
Yazılı Sınav
2 Diferansiyel Hesap, Entegral Hesap, Eğrisel Koordinatlar, Dirac-Delta Fonksiyonu Kitapta ilgili bölüm okunmalı
3 Elektrik Alan, Durgun Elektrik Alanların Diverjans ve Rotasyoneli Kitapta ilgili bölüm okunmalı
4 Elektrik Potansiyel Kitapta ilgili bölüm okunmalı
5 Durgun Elektrikte İş ve Enerji,iletkenler Kitapta ilgili bölüm okunmalı
6 Laplace Denklemi, Görüntü Yöntemi Kitapta ilgili bölüm okunmalı
7 Değişkenlerin Ayrımı, dik koordinatlar Kitapta ilgili bölüm okunmalı
8 Ara Sınav Genel Tekrar Tartışma
9 Değişkenlerin Ayrımı,küresel koordinatlar Kitapta ilgili bölüm okunmalı
10 Çok Kutup açılımı Kitapta ilgili bölüm okunmalı
11 Kutuplanma, Kutuplanmış Bir Cismin Elektrik Alanı Kitapta ilgili bölüm okunmalı
12 Elektrik Yer Değiştirme Vektörü, Doğrusal Davranışlı Dielektrikler. Kitapta ilgili bölüm okunmalı
13 Doğrusal Davranışlı Dielektriklerde Enerji. Kitapta ilgili bölüm okunmalı
14 Doğrusal Davranışlı Dielektriklerde Enerji. Kitapta ilgili bölüm okunmalı
15 Tekrar ve uygulama Kitapta ilgili bölüm okunmalı Tartışma 15 Tekrar ve uygulama kitapta ilgili bütün bölümler ve daha önce yapılan uygulamalar tekrarlanmalı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar