DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilimine Giriş FZK   307 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Bekir ÖZÇELİK
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEKİR ÖZÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, fizik bölümü öğrencilerine malzeme biliminin günümüz teknolojisindeki yeri ve önemini kapsayan temel bilgileri öğretmek
Dersin İçeriği
Atomsal yapı ve atomsal diziliş, kristal yapılar, amorf yapılar, katı eriyikler, atom hareketleri ve atomsal yayınım, faz dönüşümleri ve faz diyagramları, malzemelerin elektriksel, manyetik, optik ve ısıl özellikleri, metaller, seramikler, kompozit malzemeler, malzeme bilimi ve mühendisliğinde ekonomik, çevresel ve toplumsal konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atom ve atomik dizilimler hakkında bilgi sahibi olur
2) Amorf ve kristal yapıları öğrenir
3) Faz diyagramlarını öğrenir
4) Malzemelerin elektriksel özelliklerini öğrenir
5) Malzemelerin optik özelliklerini öğrenir
6) Malzemelerin manyetik özelliklerini öğrenir
7) Malzemelerin ısısal özelliklerini öğrenir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atomsal Yapı ve Atomsal Diziliş Konu anlatılır Anlatım
Tartışma
2 Kristal yapılar Konu anlatılır Anlatım
Tartışma
3 Amorf yapılar Konu anlatılır
4 Katı eriyikler Konu anlatılır
5 Atom hareketleri ve atomsal yayınım Konu anlatılır
6 Faz dönüşümleri ve faz diyagramları Konu anlatılır Anlatım
Tartışma
7 Malzemelerin elektriksel özellikleri Konu anlatılır
8 Ara Sınav
9 Malzemelerin optik özellikleri Konu anlatılır
10 Malzemelerin manyetik özellikleri Konu anlatılır
11 Malzemelerin ısısal özellikleri Konu anlatılır
12 Metaller Konu anlatılır
13 Seramikler Konu anlatılır
14 Kompozit malzemeler Konu anlatılır
15 Malzeme bilimi ve mühendisliğinde ekonomik, çevresel ve toplumsal konular Konu anlatılır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar