DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzaktan Algılamaya Giriş FZK   311 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Mustafa KANDIRMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HACI MUSTAFA KANDIRMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere uzaktan algılamanın temel prensiplerini kavratmaktır
Dersin İçeriği
Uzaktan algılamanın temel ilkeleri; elektromanyetik radyasyon; atmosferik pencere, algılama platformları, hedef, uydular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uzaktan agılamanın temellerini bilir
2) Elektromanyetik spektrumun özelliklerini bilir ve açıklar
3) Atmosfer ve özelliklerini bilir
4) Dünyamızı gözleyen Uydular ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
5) Uydu görüntüleri yorumlamayı bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 uzaktan algılamaya giriş Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
2 radyosyon kaynakları Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
3 Atmosfer ve atmosferik pencere Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
4 Uzaktan algılama platformları Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
5 Dünyayı gözetliyen uydular ve özellikleri Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
6 Dünyayı gözetliyen uydular ve özellikleri Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
7 Dünyayı gözetliyen uydular ve özellikleri Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
8 Ara Sınav ön çalışma yapılsın.
9 Algılayıcı sistemler, radyometreler ve fotometreler Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
10 Uzaktan algılamada çözünürlükler Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
11 Bandlar ve özellikleri Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
12 görüntüleri gözle yorumlama Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
13 Görüntülerle yapılan basit aritmetik işlemler Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
14 Sınav öncesi Uygulamalar Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
15 Sınav öncesi Uygulamalar Konu ile ilgili ön çalışma yapılsın.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ön çalışma yapılsın.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar