DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce FZK   313 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizik alanında kullanılan terimleri öğrenir. Bilimsel bir makaleyi okuyup anlar.
Dersin İçeriği
Bilimsel ifadelere giriş. Dilbilgisinin gözden geçirilmesi: sözcük formları (isimler, sıfatlar, zarflar), Boyutlar, özellikler ve karşılaştırmalar, Kişisel olmayan ifadeler: pasif form, Bileşik (iki fiil) ifadeler: göreceli cümle, Dersin amacı: teknik yazmanın tanımı ve önemi, Bilimsel ifadeler geçmişte: basit geçmiş ve henüz geçmiş, Dilbilgisinin gözden geçirilmesi: makaleler (a, bir,), Çevrimiçi kaynakları kullanma: TS, MS dilbilgisi kontrolü, çevrimiçi sözlükler, Son eklerin ve öneklerin anlamı, Yazma / Biçim , Öneriler, Talimatlar, Kılavuzlar, Dergi makaleleri, makale yazma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ingilizce gramerini kavrar.
2) Teknik terimleri öğrenir.
3) Fizik dahil diğer alanlarda kullanılan teknik terimleri öğrenir.
4) Bilimsel makaleyi okuyup anlar.
5) Bilimsel makaleyi yazabilmek için gerekli bilgiye sahip olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel ifadelere giriş. Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
2 Dilbilgisinin tekrarı: kelime formları (isimler, sıfatlar, zarflar). Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
3 Dilbilgisinin tekrarı: kelime formları (isimler, sıfatlar, zarflar). Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
4 Boyutlar, özellikler ve karşılaştırmalar Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
5 Kişisel olmayan ifadeler - pasif form. Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
6 Bileşik (iki-fiil) ifadeler - göreceli cümle. Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
7 Dersin amacı: Teknik yazının tanımı ve önemi Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Bireysel çalışma Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
9 Geçmişte bilimsel ifadeler - basit geçmiş ve henüz geçmiş zaman Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
10 Gramerin tekrarı: artikeller (a, an, the) Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
11 Çevrimiçi kaynakları kullanma: TS, MS gramer kontrolü, çevrimiçi sözlükler Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
12 Eklerin ve ön eklerin anlamı Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
13 Yazı çeşitleri / Format Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
14 Teklifler, Talimatlar Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
15 Kılavuzlar, Dergi makaleleri, makale yazma Verilen dokumanı önceden okumak Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar