DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektromanyetik Teori II FZK   304 6 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk KARADAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK KARADAĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektromagnetik teorinin temel kavramları ile düşünme ve elektromanyetik problemleri çözümleme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Yük, magnetostatik, Ampere yasası, vektör potansiyel, Faraday yasası, elektrodinamik, Maxwell denklemleri, vector potential, electromanyetik dalgalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektromanyetik Teorinin temel kavramlarını kullanarak fizik problemlerine çözümler üretir.
2) Farklı disiplinlerdeki problemlerle Elektromanyetik Teori kavramlarını kullanarak çözüm üretir
3) Elektromanyetik Teori kavramlarını temel olarak kullanıp ileri düzey çalışmalar yapar.
4) Manyetik alan kavramını açıklar
5) Magnetic malzemelerin özelliklerini tanımlar
6) Manyetizasyon kavramını kullanarak açıklamalar yapar
7) Zamana bağlı alanları açıklar
8) Madde içinde elektrik alanlar
9) Faraday yasasını öğrenir
10) Maxwell denklemlerini öğrenir
11) Korunum yasaları
12) Düzlem elektromanyetik dalgalar
13) Elektromanyetik dalganın yayılması
14) Yük enerji ve momentum
15) Poynting vektörü


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lorentz Kuvveti Yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
2 Biot-Savart Yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
3 Magnetik Alanın Diverjans ve Rotasyoneli Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
4 Magnetik Vektör Potansiyel. Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
5 Mıknatıslanma, Mıknatıslanmış bir cismin Alanı Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
6 Yardımcı Alan H Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
7 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Davranışlı Ortamlar Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
8 Ara Sınav Sınav
9 Elektromotor Kuvveti Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
10 İndüklenme ve Faraday Yasası Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
11 Maxwell Denklemleri Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
12 Elektromagnetik Teorinin Potansiyel Formülasyonu Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
13 Elektromagnetik Teorinin Potansiyel Formülasyonu Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
14 Elektrodinamikte Enerji ve Momentum Kitapta ilgili bölüm okunmalı ve web üzerinde konuyla ilgili siteler taranmalı görseller incelenmelidir.
15 Tekrar ve uygulama Final öncesi çalışmalar tamamlanmalı. uygulamaya hazır gelinmeli
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar