DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Elektronik Lab FZK   308 6 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, analog ve dijital elektronik devreleri kurmak ve uygulamalı olarak analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Temel Elektrik Devreleri, Thevenin Teoremi, Kapasitif Reaktans, İndüktif Reaktans, Alternatif Devreler, Diyot Doğrultucular, Analog-Dijital Geçitle, Karşılaştırıcılar, Toplayıcılar, Veri Seçiciler (Multiplexer), Kod Çözücü (Decoder)-Kodlayıcı (Encoder), Flip-Floplar, D-Mandalı (Latch), Yedi Parçalı Gösterge

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel elektrik devreleri ve Thevenin Teoremini tanımlar
2) Kapasitif ve endüktif reaktans tanımlar
3) Alternatif akım devreleri kurar
4) Diyot doğrultucu devreleri kurar
5) Analog-dijital geçitler devreleri kurar
6) Karşılaştırıcı ve toplayıcılar devreleri kurar
7) Veri seçicilerini (Çoklayıcılar) kurar
8) Kod çözücüleri ve kodlayıcıları analiz eder.
9) Flip-Floplar devresini kurar ve çalıştırır
10) D-Mandalını kurar ve çalıştırır
11) Yedi parçalı göstergeyi tanımlar ve deneyler yapar
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel elektrikdevreleri Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
2 Thevenin Teoremi, Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
3 Kapasitif Reaktans, Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
4 İndüktif Reaktans, Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
5 Alternatif Devreler, Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
6 Diyot Doğrultucular, Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
7 Analog-Dijital Geçitler, Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
8 Ara Sınav Ders konularını tekrarlar
9 Karşılaştırıcılar, Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
10 Veri seçiciler Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
11 Kod çözücü Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
12 Kodlayıcı Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
13 Flip-Floplar Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
14 D-Mandalı Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
15 Yedi parçalı gösterge Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konularını tekrarlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar