DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği I FZK   310 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri öğretme ve fiziksel faktörlerden kaynaklanabilecek potansiyel iş kazaları hakkında teknik bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği hakkında bu alanda çıkarılan ilk kanun ve yönetmeliklerden başlayarak iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılanlar bunların hukukla ilgisi ve günümüzde iş kollarındaki isg faaliyetleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramlarını tanımlar
2) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) tarihçesini açıklar
3) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürünü açıklar
4) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatını açıklar
5) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerini açıklar
6) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurullarını açıklar
7) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemlerini tanımlar
8) Kimyasal risk etmenlerini açıklar
9) Biyolojik risk etmenleri açıklar
10) Psiko-sosyal risk etmenleri açıklar
11) Risk yönetimi ve değerlendirmesi yapar
12) Çalışanlarda risk gruplarını belirler
13) Çalışma ortamının gözetimini yapar
14) İş kazaları ve korunma yöntemlerini tanımlar
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramları Konuyla ilgili verilen notları okumak
2 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) tarihçesi Konuyla ilgili verilen notları okumak
3 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kültürü Konuyla ilgili verilen notları okumak
4 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatı Konuyla ilgili verilen notları okumak
5 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetleri Konuyla ilgili verilen notları okumak
6 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurulları Konuyla ilgili verilen notları okumak
7 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemleri Konuyla ilgili verilen notları okumak
8 Ara Sınav Derslerin genel tekrarı
9 Kimyasal risk faktörleri Konuyla ilgili verilen notları okumak
10 Biyolojik risk etmenleri Konuyla ilgili verilen notları okumak
11 Psiko-sosyal risk etmenleri Konuyla ilgili verilen notları okumak
12 Risk yönetimi ve değerlendirme Konuyla ilgili verilen notları okumak
13 Çalışanlarda risk grupları Konuyla ilgili verilen notları okumak
14 Çalışma ortamının gözetimi Konuyla ilgili verilen notları okumak
15 İş kazaları ve korunma yöntemleri Konuyla ilgili verilen notları okumak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derslerin genel tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar