DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nanoteknolojiye Giriş FZK   312 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hamide KAVAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAMİDE KAVAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Nanoteknoloji hakkında temel bilgileri ve uygulama alanlarını, yeni ve disiplinler arası olan bu teknolojideki güncel araştırmaları öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Nanoteknolojinin tarihçesi, Nano boyut, büyükten küçüğe mikro ve nanoteknoloji, Kuantum fiziğinin temel kavramları, Nano teller, nano çubuklar, 0D, 1D, 2D, Nano yapıları sentezleme yöntemleri, Nano boyutta ince film kaplama yöntemleri, Nano desen üretim yöntemleri, Nano aygıt üretim teknikleri, Nano yapıların tanımlanma teknikleri, Mikroskobik Tanımlama Yöntemleri (SEM, AFM, STM, TEM), Karbon nanotüp yapıları ve önemi, Karbon nanotüp üretim teknikleri ve uygulamaları, Nano yapıların çeşitli disiplinlerde uygulamaları. Nanoteknoloji alanında güncel araştırmalar ve elde edilen ürünler, Nanoteknoloji alanında Türkiyenin konumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nanoteknolojinin tarihçesi ve temel kavramlarını tanımlar.
2) Nanoteknolojinin önemini ve uygulama alanlarını kavrar.
3) Nanomalzeme ve nano ince film üretim tekniklerini kavrar.
4) Yeni malzeme ve nano aygıt üretim süreçlerini açıklar.
5) Nanoparçacık üretim teknikleri ve kullanım alanlarını açıklar.
6) Nanomalzeme karakterizasyon teknikleri hakkında bilgi sunar.
7) Taramalı elektron mikroskobu, Atomik kuvvet mikroskobu vb aygıtlar hakkında sunar.
8) Uygulama alanlarına göre farklı teknikleri sınıflandırır.
9) Nanoteknolojide yasal düzenlemeler ve etik yaklaşımları kavrar.
10) Modern teknoloji ile sürekli öğrenme bilincini geliştirir.
11) Dünyada nanoteknoloji alanında yapılan son bilimsel çalışmaları takip edebilecek bilgi düzeyine ulaşır.
12) Ülkemizde nanoteknoloji alanında yapılan çalışmaları kavrar..
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nanoteknolojinin tarihçesi, Nano boyut, büyükten küçüğe mikro ve nanoteknoloji Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kuantum fiziğinin temel kavramları Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Nano teller, nano çubuklar, 0D, 1D, 2D Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Nano yapıları sentezleme yöntemleri Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Nano boyutta ince film kaplama yöntemleri Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Nano desen üretim yöntemleri Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Nano aygıt üretim teknikleri Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma Yazılı Sınav
9 Nano yapıların tanımlanma teknikleri Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Mikroskobik Tanımlama Yöntemleri (SEM, AFM, STM, TEM). Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Karbon nanotüp yapıları ve önemi Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Karbon nanotüp üretim teknikleri ve uygulamaları Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Nano yapıların çeşitli disiplinlerde uygulamaları Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Nanoteknoloji alanında güncel araştırmalar ve elde edilen ürünler Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Nanoteknoloji alanında Türkiyenin konumu Internet veya kitaplardan konu ile ilgili konuda ön bilgi edinme. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar