DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optik ve Uygulamaları FZK   314 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman ÇABUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans düzeyinde yeterli teorik bilgi ile donanmış olan öğrencilere optik teknolojiyi anlamalarına yardımcı olacak optik ilkeleri lisans düzeyinde vermektir.
Dersin İçeriği
Optiğin tarihi gelişimi; temel kavramlar ve optik yasalar; optik işlemlerin sınıflandırılması; optik katsayılar; optik malzemeler; katıların optik özellikleri; optik aletler; optik dalgalar; ışığın girişimi ve girişim olayının teknolojik uygulamaları, interferometreleri ve uygulamaları; ışığın kırınımı ve kırınım ağları; ışığın kutuplanması ve uygulamaları; ışık kaynakları - LASER; LASER in sanayide ve sağlıkta kullanımı; holografi ve uygulamaları; fiber optik; fiber optik sistemler ve uygulamaları; optik detektörler ve ekranlar; gözün optik özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Işığın doğasını açıklar. Optiğin temel denklemleri olan Maxwell denklemlerini yorumlar.
2) Işığın madde ile etkileşimi sonucu oluşan soğurma, kırılma, yansıma ve girişim olaylarını açıklar.
3) Optik dalgaların nasıl oluştuğunu, ilerlediğini ve söndüğünü açıklar.
4) Işığın kutuplanmasını ve optik cihazlarında kutuplanmanın nasıl kullanıldığının bilir.
5) Beer- Lambert kanunu bilir ve negatif soğurmayı açıklar.
6) Bir laser kaynağının çalışma prensibini, çeşitlerini ve ışığının özelliklerini bilir.
7) Cisimlerin üç boyutlu görüntülerinin elde edildiği özel bir teknik olan holografiyi açıklar.
8) Bir fiber optik kablonun içinde ışığın ilerlemesini optiksel olarak açıklar.
9) Gözün yapısını ve görme olayının optiksel olarak açıklar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Optiğin tarihi gelişimi, temel kavramlar ve optik yasalar. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
2 Optik işlemlerin sınıflandırılması; optik katsayılar; optik malzemeler ve katıların optik özellikleri. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
3 Optik aletler. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
4 Optik dalgalar. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
5 Işığın girişimi ve girişim olayının teknolojik uygulamaları. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
6 Interferometreleri ve uygulamaları. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Işığın kırınımı ve kırınım ağları. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Işığın kutuplanması ve uygulamaları. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Işık kaynakları - LASER. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 LASER in sanayide ve sağlıkta kullanımı. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Holografi ve uygulamaları. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Fiber optik, fiber optik sistemler ve uygulamaları. Kitapta ilgili bölüm okunmalı
14 Optik detektörler ve ekranlar. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Gözün optik özellikleri. Kitapta ilgili bölüm okunmalı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar