DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Fizik Eğitimi FZK   316 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsa DUMANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.İSA DUMANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Labview programlama dili, bilgisayar ve elektronik arabirim kartını kullanarak öğrencilere fizik deneyleri tasarlama, bu deneylerden veri okuma ve analiz etmenin temellerinin kavratılması.
Dersin İçeriği
Labview, Röleler ve röle kontrol, Analog-Dijital çeviriler ve bunları kullanarak deney tasarlama, Trafik Işıkları modeli, Adım Motorları ve yazıcı modeli, sinyal jeneratöründen okunan dalgaların çizdirilmesi, Kondensatoörlerin dolma ve boşalması, Lenz Kanunu, Diyapozon ve mikrofondan ses kaydı ve analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar algoritmaları geliştirir.
2) Labview programlama diliyle bilgisayar programı yazar.
3) Bilgisayarda dijital giriş-çıkış işlemlerini kavrar.
4) Rölelerin çalışma prensibini kavrar ve röleleri kontrol eder.
5) Dijital-Analog ve Analog Dijital Dönüştücüleri kavrar ve fizik uygulamalarında kullanır.
6) Temel Fizik deneylerini tasarlar ve kurar.
7) Fizik deney verilerini bilgisayar aracılığıyla edinir, gerekli grafikleri çizdirir ve yorumlar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Labview programlamaya giriş Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 Labview'de temel programlama teknikleri I Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Labview'de temel programlama teknikleri II Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık ve ödevin çözülmesi Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Bu derste kullanılacak arabirim sisteminin özellikleri ve arabirim sistemini kullanarak röle kontrölü Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık ve ödevin çözülmesi Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Trafik Işıkları Modeliyle Kontrol Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Adım motorlarına giriş ve adım motorlarının bilgisayar programıyla kontrölü Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Adım Motorları ile yazıcı modeli Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Genel tekrar Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Optik kapı ve Sensörlerle kontrol yöntemleri Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 Sarkacın periyodunun ölçülmesi, açıya bağımlılık, küçük salınımlar Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 Analog-Dijital Çevirici(ADÇ)'lere giriş, çalışma prensibi ve teknikler Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Sinyal Jeneratörünün ürettiği dalgaların grafiğinin çizdilmesi ve sonuçları analizi Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 Kondansatör deneyleri, dolma-boşalma eğrilerinin çizdirilmesi ve zaman sabiti hesabı Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Performans Değerlendirmesi
14 Lenz Kanunu, Bir Bobin ve serbest düşen bir mıknatıs aracılığıyla oluşan EMK'nın ölçülmesi ve çizdirilmesi Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 Diyapozan ve mikrofon ile ses kaydı ve analizi Konuya kitaptan ve ders notlarından hazırlık Anlatım
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar