DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Mekaniği I FZK   405 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kuantum mekaniğinin temel kavramlarını ve temel uygulamalarını tanıtmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste kuantum mekaniğinin temel kavramları, Shrodinger denkleminin çözümleri, Fourier serisi ve integralleri, Operatörler anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kuantum mekaniğinin postülalarını kullanır
2) kuantum mekaniğinde ölçme olayının farkını açıklar
3) Schroedinger denkleminin çözümünü farklı koordinat sistemlerinde yapar
4) Schroedinger denklemini kavrar
5) Fourier serisi ve integrallerini kullanır
6) Kuantum mekaniğindeki operatörleri tanımlar
7) Dalga fonksiyonu uzayı, lineer operatörlerin matris temsilini kullanır
8) Dirac bra-ket notationunu kullanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dalga-parçacık ikilemi, dalga paketi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Soru-Cevap
Tartışma
2 Fourier serisi ve integrali, belirsizlik ilkesi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
3 Operatör kavramı, Schrödinger denklemi, dalga fonksiyonunun olasılık yorumu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Beklenen değerler, momentum uzayı, zamandan bağımsız Schrödinger denklemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
5 Serbest parçacık-düzlem dalga çözümü, basamak potansiyeli Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
Problem Çözme
6 Potansiyel engeli, tünel olayı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
7 Tekrar ve uygulama Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Sonsuz kuyu, kare kuyu, harmonik salınıcı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
10 Dalga fonksiyonu uzayı, lineer operatörlerin matris temsili Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Süperpozisyon ilkesi, sıra değiştiren operatörler ve ölçme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Kuantum mekaniğinin postülaları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
13 Dirac bra-ket notasyonu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Parite ve izdüşüm operatörleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Tekrar ve uygulama Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar