DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Nükleer Fizik I FZK   409 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Çekirdeğin yapısı, özellikleri, çekirdek modelleri ve şekilleri ile ilgili temel alt yapıyı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, Temel Nükleer Yapı: Temel Kavramlar, Nükleer özellikler, birimler ve boyutlar, Kuantum Mekaniğinin Öğeleri:Kuantum Mekaniğinin İlkeleri, Açısal Momentumun Kuantum Teorisi anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2) Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3) Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4) Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5) Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6) Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7) Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8) Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9) Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10) Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11) Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12) Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13) Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14) Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
15) Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 BÖLÜM1: Temel Nükleer Yapı: Temel Kavramlar, Nükleer özellikler, birimler ve boyutlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
2 BÖLÜM 2: Kuantum Mekaniğinin Öğeleri:Kuantum Mekaniğinin İlkeleri, Açısal Momentumun Kuantum Teorisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
3 Parite, Kuantum İstatistiği, Durumlar Arası Geçişler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
4 BÖLÜM 3: Nükleer Özellikler: Nükleer Yarıçap, Çekirdeğin yük dağılımı, Nükleer maddenin dağılımı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
5 Çekirdeklerin kütlesi ve bolluk oranı, Çekirdeğin bağlanma enerjisi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
6 Nükleer Açısal Momentum ve Parite, Nükleer Manyetik Momentler, Nükleer Uyarılmış Durumlar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
7 Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Genel tekrar. Yazılı Sınav
9 BÖLÜM 4: Nükleonlar arası kuvvet: Döteron, Bağlanma enerjisi, spin ve pariteManyetik Dipol Moment, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
10 Elektrik Kuadropol Moment, Nükleon-nükleon saçılması, Proton-proton ve nötron-nötron etkileşmeleri, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
11 Nükleer kuvvetin özellikleri ,Değiş-tokuş kuvvet modeli, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
12 BÖLÜM 5: Nükleer Modeller: Kabuk Modeli, Nükleer kabuk modeli potansiyeli, Spin-yörünge potansiyeli, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
13 Manyetik dipol momentler,Elektrik kuadropol momentler,Değerlilik nükleonları, Çift-çift çekirdekler ve kolektif yapı, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
14 Nükleer titreşimler, Nükleer dönmeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
15 Daha gerçekçi modeller, Uygulama (konu ile ilgili problem çözümü) Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar