DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Fizik Lab. I * FZK   411 7 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kauntum Fiziğinin oluşlmasında temel teşkil eden klasik fiizğin açıklamakta yetersiz kaldığı deneyleri bizattihi gözlemlemek ve sonuçlarını analizlemek
Dersin İçeriği
Deney setleri ve Aletlerin Tanıtımı ve Grup DağıtımıKuantum Fiziğinin Doğum Sancıları isimli sunum.Yayınım ve Soğurma Fotoelektrik Olay h Planck Sabitinin BelirlenmesiEsnek Olmayan Elektron ÇarpışmasıDe Broglıe Hipotezinin Doğrulanması:Elektron KırınımıIsıl Işınım Sistemleri (Stefan-Boltzman Yasası)Termoelektrik OlayElektronların Manyetik Alanda Sapması (e/m Tayini)Atomik Tayf;Telafi Deneyleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deney setleri ve Aletlerin Tanıtımı ve Grup Dağıtımı Ilgili konu araştırılsın
2 Kuantum Fiziğinin Doğum Sancıları isimli sunum. Ilgili konu araştırılsın
3 Yayınım ve Soğurma Ilgili konu araştırılsın
4 Fotoelektrik Olay Ilgili konu araştırılsın
5 h Planck Sabitinin Belirlenmesi Ilgili konu araştırılsın
6 Esnek Olmayan Elektron Çarpışması Ilgili konu araştırılsın
7 Eksik Deneylerin Tamamlanması Ilgili konu araştırılsın
8 Ara Sınav
9 Elektron Kırınımı Ilgili konu araştırılsın
10 Isıl Işınım Sistemleri (Stefan-Boltzman Yasası) Ilgili konu araştırılsın
11 Termoelektrik Olay Ilgili konu araştırılsın
12 Elektronların Manyetik Alanda Sapması (e/m Tayini) Ilgili konu araştırılsın
13 Atomik Tayf; Ilgili konu araştırılsın
14 Telafi Deneyleri Ilgili konu araştırılsın
15 Telafi Deneyleri Ilgili konu araştırılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar