DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medikal Fizik FZK   417 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziğin uygulama alanlarından birisi olan Sağlık Fiziği kapsamındaki konuları işleyerek öğrencilere hem sağlık Fiziğinin anlam ve önemini anlatmak hem de fiziksel prensiplerini ve uygulama alanlarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Vücut fiziği, Tıpta fiziğin uygulamaları Isı tedavisi ve soğuk uygulama, tıpta radyasyon kullanımı, Nükleer tıp fiziği ve radyoizotop uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vücudumuzun fiziğini öğrenirler
2) İskelet fiziğini öğrenirler
3) Vücutta enerjinin kornumunu öğrenirler
4) Vücuttaki basıncı öğrenirler
5) Akciğerler ve solunum fiziğini öğrenirler
6) Kardiyovasküler sistemin fiziğini öğrenirler
7) Vücut içerisindeki elektriği öğrenirler
8) Kulak ve duyma olayının fiziğini öğrenirler
9) Göz ve görme fiziğini öğrenirler
10) Kardiyovasküler cihazları öğrenirler
11) Tıpta elekromanyetizmanın uygulamalarını öğrenirler
12) Tıpta ses ve ışık öğrenirler
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vücudun Fiziği, İskelet fiziği Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Enerji, iş, vücutta güç, basınç Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Akciğer ve solunum fiziği Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kardiyovasküler sistemin fiziği Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Vücut içerisindeki elektrik Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kulak ve duyma olayının fiziği Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Gözler ve görmenin fiziği Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Tıpta fiziğin uygulamaları Isı tedavisi ve soğuk uygulama Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kardiyovasküler cihazlar Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tıpta elektrik ve manyetizmanın uygulamaları Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tıpta ses Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tıpta ışık Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tıpta radyasyon kullanımı Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Nükleer tıp fiziği ve radyoizotop uygulamaları Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Web sitesinden araştırma, Kitaptan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar