DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Mekaniği II FZK   406 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kuantum mekaniğinin genel formülasyonu ve üç boyutlu problemlerin uygulamalarını vermektir
Dersin İçeriği
Bu derste dalga fonksiyonlarının matematiksel formülasyonu,Dirac Bra -Ket notasyonu, Küresel koordinatlarda Schrödinger denklemi, Açısal momentum özfonksiyonları, Radyal Schrödinger Denklemi, Hidrojen atomu, Zamandan bağımsız tedirgeme teorisi, Zamana bağımlı tedirgeme teorisi, Açısal momentum cebiri ve Spin anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kuantum mekaniğinin önemini ve yaşantımızdaki yerini açıklar
2) Kuantum mekaniğine temel oluşturan kavramları kullanır
3) Üç boyutlu problemleri kavrar
4) Kuantum Mekaniğinde dalga fonksiyonlarının matematiksel formülasyonunu kavrar
5) Küresel simetrik potansiyel ile Schrödinger dalga denkleminin çözümünü kavrar
6) Tedirgeme teorisini ayrıntılarıyla tanır
7) Bilimsel kavramları kullanır
8) Operatörlerin matris temsilini tanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dalga fonksiyonu Uzayı Kuantum Mekaniği I, konularını gözden geçir Anlatım
Tartışma
2 Lineer operatörlerin matris temsili Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Sıra değiştiren operatörler ve ölçme Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Dirac Bra-Ket notasyonu Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 Küresel koordinatlarda Schrödinger denklemi Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Hidrojen Atomu Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Tekrar ve Uygulama Kitaplarda ilgili tüm bölümler gözden geçirilsin Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Tedirgeme Açılımı, Varyasyon yöntemi Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Zamandan bağımsız tedirgeme teorisi Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Zamana bağlı tedirgeme teorisi Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Açısal Momentum Cebiri Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Spin ve spine bağlı etkileşimler Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 İki Açısal momentumun toplamı Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
15 Tekrar ve Uygulama Kitaplarda ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar