DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi FZK   418 8 0 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizik eğitiminin son yılında, İleri lisans düzeyinde bir konuyu değişik kaynaklardan araştırmayı ve araştırma sonucunu öğrendiği kavramları kullanarak rapor haline getirip sunmayı öğrenmek
Dersin İçeriği
Bölüm öğretim üyelerinin rehberliğinde, belirlenen bir konuda araştırma yapmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizik alanında proje hazırlar
2) Alanında ilginç problemleri tasnifler
3) Araştırma yapmak istediği konuda kaynakları belirler
4) Seçilen kaynakları doğru bir şekilde kullanarak problemi çözer
5) Çözdüğü problemi kurallara uygun yazarak veya sözlü ifade eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma planı hazırlanır Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
2 Konu seçimi için araştırma yapılır. Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
3 Konu seçimi için araştırma yapılır. Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
4 Konuyu belirler Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
5 Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması yapılır Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
6 Kaynaklardan yararlanarak problemin çözümü için planı hazırlanır Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
7 Yapılan çalışmaların sorumlu öğretim üyesine yazılı veya sözlü sunumu Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
9 Yapılan çalışmaların sorumlu öğretim üyesine yazılı veya sözlü sunumu Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
10 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
11 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
12 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
13 Yapılan çalışmaların sorumlu öğretim üyesine yazılı veya sözlü sunumu Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
14 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
15 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynaklar okunsun Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar