DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Fizik Lab. II FZK   412 8 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuantum Fiziği deneylerini yaparak, alınan kuantum mekaniğe yönelik derslere alt yapı hazırlamak.
Dersin İçeriği
Hall olayı, NMR, ESR, Compton saçılması, Milikan yağ damlası, Soğurma Tayf Ölçer Deneyi, Frank Hertz deneyleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kuantum ile ilgili deneyleri açıklar
2) Bir konuya yönelik deney tasarlar
3) Nano boyutun farkına varır
4) Elektron yükünün kuantize olduğunu tasarladığı deneyle gösterir
5) Compton saçılmasını açıklar
6) Franck Hertz deney sonuçlarının günlük yaşama etkilerini ifade eder
7) Hall katsayısıölçümünü yapar
8) Spin rezonans olayını açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar Tanıtımı ve Grup Oluşturma İlgili konu araştırılsın
2 Giriş İlgili konu araştırılsın
3 Hall Olayı Deneyi İlgili konu araştırılsın
4 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Deneyi İlgili konu araştırılsın
5 Milikan Yağ Damlası Deney İlgili konu araştırılsın
6 Elektron Spin Rezonansı Deney İlgili konu araştırılsın
7 Cıvalı Franck Hertz Deneyi İlgili konu araştırılsın
8 Ara Sınav Genel Tekrar
9 Foto Direnç Akım-Gerilim Karakteristiği Deneyi İlgili konu araştırılsın
10 Soğurma Tayf Ölçer Deneyi İlgili konu araştırılsın
11 Compton Saçılması Deneyi İlgili konu araştırılsın
12 Uygulama İlgili konu araştırılsın
13 Uygulama İlgili konu araştırılsın
14 Telafi Haftası İlgili konu araştırılsın
15 Telafi Haftası İlgili konu araştırılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar