DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astrofiziğe Giriş FZK   420 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere astronomi kavramlarını öğretmek, gökyüzünü tanımanın önemini vurgulamak , uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yeniliklerin bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Genel tekrar, Gece gökyüzü, Ölçekler ve Boyutlar, Takım yıldızları, Dünya, Güneş ve Güneş sistemi, Astronomi katalogları, Görünür frekanslarda gözlemler, Optik teleskoplar, Fotometrik kavramlar ve parlaklıklar, Gravitasyon ve Kepler Yasaları, Yıldızlar, Yıldız tayfı ve Sınıflandırma, Gökcisimlerinden gelen radyasyon; sürekli ışıma, soğurma ve emisyon çizgi tayfı, Yıldız yapısı, Yıldız oluşumu ve Yıldız evrimi, Tıkız cisimler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Astronomi ve uzay bilimleri kavramlarını açıklar.
2) Analitik ve üç boyutlu düşünür.
3) Gözlem yapar.
4) Gözlem sonuçlarını değerlendirir.
5) Astronomik gözlemlerinde elde edilen veriler ile uyumlu modelleri kavrar.
6) Astronomi ile ilgili etkinlikler düzenlemeye istekli olur.
7) Astronomi alanının diger bilim dalları ile bağlantısını kavrar.
8) Bilgi teknolojilerini kullanır.
9) Gelişen teknolojinin astronomiye etkisini yorumlar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gece gökyüzü, Ölçekler ve Boyutlar, Takım yıldızları İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dünya, Güneş ve Güneş sistemi, Astronomi katalogları İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Elektromanyetik dalgalar, Teleskoplar, Görünür frekanslarda gözlemler İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Optik teleskoplar, çözünürlük ve görüş açısı İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Fotometrik kavramlar ve görünür ve mutlak parlaklıklar İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Gravitasyon ve Kepler Yasaları, Virial teoremi İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yıldız tayfı, Saha eşitliği, HR diyagramı İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Yıldız kümeleri, Renk-kadir diyagramları İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Gökcisimlerinden gelen radyasyon; sürekli ışıma Sinkrotron, Frenleme ışıması İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Compton saçılması, Bağlı-serbest geçişler İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Emisyon çizgi tayfı, Doppler etkisi; radyal hız İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Yıldız yapısı; Basınç ve sıcaklık gradyenti, kütle dağılımı ve enerji üretimi İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yıldız oluşumu; Anakol öncesi ve sonrası yıldız evrimi, Popülasyon I ve II yıldızları İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tıkız (Beyaz cüce, Nötron yıldızı, Kara Delik) cisimlerin özellikleri İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İnternet, Kitaplar, Araştırma, Ödev Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar