Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
Analiz
(FZ117)
5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4
Analiz II
(FZ118)
5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5
Araştırma Projesi
(FZ427)
2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3
Araştırma Projesi 2
(FZ408)
2 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3
C Sharp Language
(IFZ333)
2 2 3 - 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 3
Condensed Matter Physics
(IFZ445)
5 3 3 2 2 3 3 1 - 2 1 - 2 3 2 4 3 3
Diferansiyel Denklemler
(MF231)
4 4 5 4 4 3 5 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3
Elektromanyetik Teori
(FZ325)
4 5 5 5 3 2 - - - - - - 1 - 1 - - -
Elektromanyetik Teori
(FZ332)
5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 3
Enerji Kaynaklarının Verimliliği ve Yönetimi
(FZ303)
2 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 5
Fizik Lab
(FZ113)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fizik Lab.
(FZ114)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizik Lab. 3
(FZ221)
1 1 1 - - - - - 1 - - 2 3 - 1 - - -
Fizik Lab. 4
(FZ222)
3 2 3 3 3 2 3 4 - 2 2 3 3 2 3 1 3 3
Fundementals Of Image Processing 1
(IFZ315)
2 2 4 1 1 1 2 2 4 3 2 1 2 3 2 2 3 1
Introduction to Information Systems
(INF103)
1 1 4 3 2 2 1 5 1 5 2 1 1 2 1 1 3 1
İstatistik Fizik
(FZ334)
5 5 5 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 1 3 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
(FZ498)
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 - 5 3 4 5
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
(FZ-407)
4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 4
Kimya 1
(KF113)
5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5
Kimya 2
(KF114)
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5
Kuantum Fiziği Lab.
(FZ403)
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 1 3 3
Kuantum Fiziği Lab.
(FZ410)
5 5 4 3 3 4 4 5 4 1 1 4 4 1 4 1 2 1
Kuantum Mekaniği
(FZ411)
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5
Kuantum Mekaniği 2
(FZ402)
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 4 4 5
Labview Proglamlama 2
(IFZ320)
1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 1 3 4 1 4 1
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1
(FZS201)
- - 3 - - 3 5 - - 3 - - - - - - - -
Material Science 1
(IFZ409)
- - 2 - - 2 5 - - 2 - - - - 3 - - -
Material Science 2
(IFZ414)
- - 4 - - 4 5 - - 4 - - - - 2 - - -
Modern Fizik
(FZ323)
4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4
Modern Fizik
(FZ330)
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4
Numerical Analysis
(IFZ331)
2 4 4 5 3 3 4 1 - 5 3 2 3 3 2 2 3 -
Nükleer Fizik 1.
(FZ443)
4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 - 2 2
Nükleer Fizik 2
(FZ404)
4 3 3 4 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 - 1 2
Parçacık Fizigine Giriş 1
(FZ463)
4 4 4 5 4 4 4 4 4 - 3 3 4 4 4 2 3 4
Parçacık Fiziğine Giriş 2
(FZ476)
4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4
Physics
(IFZ109)
5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 5 1 5 1 1 2 1 3
Physics II
(IFZ114)
5 5 5 4 4 5 4 5 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2
Principles Of Radiation Detec. and Meas.
(IFZ218)
5 5 5 2 3 5 5 3 3 5 4 2 3 5 4 4 4 4
Properties Of Materiaıs 1
(IFZ327)
4 3 4 3 4 3 2 2 1 3 - - 4 3 2 4 3 3
Properties Of Materiaıs 2
(IFZ328)
3 3 4 3 3 3 1 - - - - - 2 3 - 3 3 3
Radiation Science Fundamentals
(IFZ217)
5 5 5 5 5 5 5 - - 5 5 5 5 5 4 5 5 5
Scientific English 1
(IFZ113)
3 4 3 2 2 3 2 3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 5
Scientific English 2
(IFZ122)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solid State Physics 2
(IFZ410)
4 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 2 4 3 3
Staj Değerlendirme
(FZ412)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temel Elektronik Lab.
(FZ327)
4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 2 5 4
Teorik Mekanik
(FZ331)
5 4 3 4 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 2 - 3 4
Teorik Mekanik
(FZ336)
5 4 4 3 3 4 3 1 2 3 2 1 2 3 2 - 3 3
Termodinamik
(FZ227)
5 4 5 4 2 3 2 4 2 3 1 1 2 2 2 - 1 2
Tıpta Nükleer Fiz. Yön. 2
(FZ474)
5 5 5 5 5 5 - 1 1 5 1 1 1 1 1 - 5 5
Tıpta Nükleer Müh. Met. 1
(FZ457)
5 5 5 2 5 5 - 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5
Yoğun Madde Fiziği
(FZ445)
5 1 3 2 1 3 3 1 - 2 1 - 2 3 2 - 3 3
Yoğun Madde Fiziği 2
(FZ406)
5 1 3 2 1 3 3 1 - 2 - - 2 3 2 - 3 3
Yüksek Enerji Fiziginde Temel Kavramlar 1
(FZ301)
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
Yüksek Enerji Fiziginde Temel Kavramlar 2
(FZ302)
4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4
İlişkili ders sayısı / 56 51 51 54 49 50 53 50 47 43 50 46 45 51 48 52 41 49 48
İlişki ağırlığı 201192209177168189182155137177149129161162157113166169
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir