DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yüksek Enerji Fiziginde Temel Kavramlar 2 FZ   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe POLATÖZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.AYŞE POLATÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı deneysel yüksek enerji fiziğindeki teknikleri kavratmaktır
Dersin İçeriği
Yüksek enerji fiziğinde deneysel metodlar, Parçacıkların madde ile etkileşim (yüklü ve yüksüz parçacıklar, fotonlar) ,Yüksek Enerji Fiziğinde İz sürücü Detektörler, Kalorimetreler, hızlandırıcı deneyleri, veri analizi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Parçacık fiziğindeki temel deneysel metotları kavrar
2) detektörde Parçacık tanımlamasını kavrar
3) detektörlerin temel çalışma prensiplerini kavrar
4) iz sürücü detektörleri tanır
5) kalorimetreleri tanır
6) hızlandırıcı deneylerini tanır
7) Hızlandırıcı dışı deneyleri tanır
8) Basit veri analizi yapar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Yok Anlatım
Tartışma
2 Parçacıkların madde ile etkileşimi : Hafif parçacıklar Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Soru-Cevap
3 Parçacıkların madde ile etkileşimi : Ağır parçacıklar Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Parçacıkların madde ile etkileşimi : fotonlar Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yüksek Enerji Fiziğinde İz sürücü Detektörler I Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Tartışma
6 Yüksek Enerji Fiziğinde İz sürücü Detektörler II Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
7 Yüksek Enerji Fiziğinde İz Sürücü Detektörler III Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kalorimetreler I Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Tartışma
10 Kalorimetreler II Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Tartışma
11 Günümüz hızlandırıcı deneyleri I Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Örnek Olay
12 Günümüz hızlandırıcı deneyleri II Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Örnek Olay
13 Hızlandırıcı dışı deneyler Kitapta ilgili bölümü okusun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Veri analizi I Hazırlığa gerek yok Anlatım
Benzetim
15 Veri analizi II Hazırlığa gerek yok Anlatım
Benzetim
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar