DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Information Systems INF   103 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hacı Mustafa KANDIRMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğretmek ve uygulama kapasitesini yükseltmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş.Masaüstü. Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma Metin yazma uygulamaları Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo sıralama Tablo uygulamaları Şekil çizme ve üzerinde değişiklikler yapma, otomatik şekiller, üçboyutlu şekiller Tablo ve Şekil uygulamaları Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları, Sunu Hazırlamaya giriş, Basit sunu hazırlama, Sunu uygulamaları, İnternet, Arama Motorları ve E-posta

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Use computers and operating systems efficiently
2) Knows how to create new documents or modify existing documants
3) Knows how to creates new tables or edit existing tables
4) Knows how to creates new figures or modify existing figures
5) Makes basic mathematical operations using spreadsheet
6) Knows how tho the filtering the data
7) Draws graphics or modifies the existing graphics
8) Knows how to prepare presentations
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş.Masaüstü, Görev çubuğu İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
2 Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, Metin yazma ve üzerinde değiştirme İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
3 Metin yazma uygulamaları İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
4 Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo sıralama Tablo uygulamaları İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
5 Şekil çizme ve üzerinde değişiklikler yapma, otomatik şekiller, üçboyutlu şekiller İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
6 Tablo ve Şekil uygulamaları İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
7 Tablo ve Şekil uygulamaları (devam) İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
8 Ara Sınav sınav
9 Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
10 Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
11 Sunu Hazırlamaya giriş, Basit sunu hazırlama İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
12 Sunu uygulamaları İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
13 Sunu uygulamaları (devam) İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
14 İnternet İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
15 Arama Motorları ve E-posta İlgili konu değişik kaynaklardan araştırılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar