DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab. * FZ   114 2 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Eda EŞKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EDA EŞKUT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EDA EŞKUT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik ve Manyetizma kuramlarını deneyler yardımıyla öğretmek
Dersin İçeriği
Grupların oluşturulması ve dersin işlenişi hakkında bilgilendirme yapılması Van De Graff Jeneratörü ve Yük Kavramı AC ve DC Dalgalarının Osiloskop Yardımıyla İncelenmesi Eş Potansiyel Eğrileri Dirençlerin Okunması ve Ohm Yasası Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması Kondansatörlerin Şarj ve Deşarj Edilmesi, Wheatstone Köprüsü, Akım Terazisi, Faraday İndüksiyon Yasası ve Transformatörler, Telafi Deneyleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Grupların oluşturulması ve dersin işlenişi hakkında bilgilendirme yapılması İlgili konuya hazırlık yapılsın
2 Van De Graff Jeneratörü ve Yük Kavramı İlgili konuya hazırlık yapılsın
3 AC ve DC Dalgalarının Osiloskop Yardımıyla İncelenmesi İlgili konuya hazırlık yapılsın
4 Eş Potansiyel Eğrileri İlgili konuya hazırlık yapılsın
5 Dirençlerin Okunması ve Ohm Yasası İlgili konuya hazırlık yapılsın
6 Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması İlgili konuya hazırlık yapılsın
7 Kondansatörlerin Şarj ve Deşarj Edilmesi İlgili konuya hazırlık yapılsın
8 Ara Sınav Sınav
9 Wheatstone Köprüsü İlgili konuya hazırlık yapılsın
10 Akım Terazisi İlgili konuya hazırlık yapılsın
11 Faraday İndüksiyon Yasası ve Transformatörler İlgili konuya hazırlık yapılsın
12 Faraday İndüksiyon Yasası ve Transformatörler İlgili konuya hazırlık yapılsın
13 Telafi Deneyleri İlgili konuya hazırlık yapılsın
14 Telafi Deneyleri İlgili konuya hazırlık yapılsın
15 Telafi Deneyleri İlgili konuya hazırlık yapılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
-Elektrik ve Manyetizma Laboratuarı Deney Föyü, A. Çetinkaya, İ. Özşahin, A. Bozduman. Adana, 2009.