DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analiz II FZ   118 2 4 5 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Aysel KAYIŞ TOPAKSU
Dersi Verenler
Doç. Dr.YILMAZ DURĞUN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.YILMAZ DURĞUN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel matematiği öğrencilere kavratmak
Dersin İçeriği
Diziler, Dizilerin Limitlerini Hesaplama Teoremleri, Seriler, Sonsuz Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Oran ve Kök Testleri, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Binom Teoremi, Kuvvet Serilerinin Uygulamaları, Belirli İntegralin Tanımı ve Özellikleri, Analizin Temel Teoremi, Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme, Düzlem Eğrilerin Uzunlukları, Dönel Yüzey Alanları ve Papus Teoremleri, Momentler ve Ağırlık Merkezleri, Integrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların Integrasyonu, Trigonometrik Dönüşümler ve Trigonometrik İntegraller, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limit ve Süreklilik, Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyon Teoremleri, İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Dizi ve Seriler hakkında bilgi edinme ve uygulamalarını ögrenmek.
2) 2. Belirli ve belirsiz integrallerin özelliklerini öğrenmek ve çeşitli fonksiyonların integrallerini alabilmek.
3) 3. Belirli İntegrallerin uygulamalarını öğrenip, bunları hacim, moment ve ağırlık merkezi hesaplamalarında kullanabilmek.
4) 4. Çok değişkenli Fonksiyonlarda limit ve süreklilik işlemlerini öğrenmek
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diziler, Dizilerin Limitlerini Hesaplama Teoremleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
2 Seriler, Sonsuz Seriler, Serilerin Yakınsaklığı, Oran ve Kök Testleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
3 Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Binom Teoremi, Kuvvet Serilerinin Uygulamaları Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
4 Belirli İntegralin Tanımı ve Özellikleri, Analizin Temel Teoremi Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
5 Belirsiz İntegraller ve Dönüşüm Kuralı Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
6 Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
7 Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Hacim Hesapları ve Bir Eksen Etrafında Döndürme Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınav
9 Düzlem Eğrilerin Uzunlukları, Dönel Yüzey Alanları ve Papus Teoremleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
10 Momentler ve Ağırlık Merkezleri Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
11 Integrasyon Teknikleri, Kısmi İntegrasyon, Rasyonel Fonksiyonların Integrasyonu Kitapta ilgili bölüm incelensin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
12 Trigonometrik Dönüşümler ve Trigonometrik İntegraller Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
13 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Yüksek Boyutlarda Limit ve Süreklilik Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
14 Kısmi Türevler, Zincir Kuralı, Kapalı Fonksiyon Teoremleri Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
15 İki Katlı İntegraller, Üç Katlı İntegraller Kitapta ilgili bölüm okunsun. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
2. College Mathematics, Ayres Frank, McGraw Hill, Newyork, 2001,