DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik FZ   227 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk KARADAĞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK KARADAĞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK KARADAĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarının her türlü mühendislik uygulamalarına etkin olarak hazırlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması
Giriş ve temel kavramlar, termodinamik ve enerji, sistemler ve kontrol hacimler, hal değişimi ve çevrimler
Enerji Dönüşümleri, ısı ile enerji geçişi, iş ile enerji geçişi, Termodinamiğin Birinci yasası
Saf maddelerin özellikleri, faz değişim işlemleri, sıkıştırılmış sıvı, doymuş sıvı, doymuş buhar, kızgın buhar, doyma sıcaklığı ve doyma basıncı
Faz değişim işlemleri için özellik diyagramları, Termodinamik özellik tabloları, Entalpi, Mükemmel gaz hal denklemi
Kapalı sistemlerin enerji analizi: Hareketli sınır işi, enerji dengesi, Özgül ısılar, Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları,
Kontrol hacimleri için Kütle ve enerji çözümlemesi: Kütlenin korunumu ilkesi, Akış işi ve akışkanın enerjisi
Sürekli akışlı açık sistemlerin enerji analizi
Bazı sürekli akışlı açık sistemler: Lüleler ve yayıcılar, Türbinler ve kompresörler, Kısılma vanaları, Karışma odaları, ısı değiştiricileri
Zamanla değişen açık sistemlerde enerjinin korunumu
Termodinamiğin İkinci Yasası´na giriş, Isıl enerji depoları, Isı makineleri, ısıl verim, Termodinamiğin İkinci Yasası: Kelvin-Planck ifadesi
Soğutma makineleri ve ısı pompaları, etkinlik katsayısı, Termodinamiğin İkinci Yasası: Clasius ifadesi, devridaim makineleri
Tersinir ve tersinmez hal değişimleri
Carnot çevrimi, Carnot ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sistem ve çevresi, sistem özellikleri, sistem dengesi
2) termodinamik denge
3) hal değişimi ve termodinamik süreç, tersinir ve tersinmez süreçler
4) termodinamiğin yasaları
5) Entropi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması İlgili konu araştırılsın
2 Giriş ve temel kavramlar, termodinamik ve enerji, sistemler ve kontrol hacimler, hal değişimi ve çevrimler İlgili konu araştırılsın Tartışma
3 Enerji Dönüşümleri, ısı ile enerji geçişi, iş ile enerji geçişi, Termodinamiğin Birinci yasası İlgili konu araştırılsın Tartışma
4 Saf maddelerin özellikleri, faz değişim işlemleri, sıkıştırılmış sıvı, doymuş sıvı, doymuş buhar, kızgın buhar, doyma sıcaklığı ve doyma basıncı İlgili konu araştırılsın Tartışma
5 Faz değişim işlemleri için özellik diyagramları, Termodinamik özellik tabloları, Entalpi, Mükemmel gaz hal denklemi İlgili konu araştırılsın Tartışma
6 Kapalı sistemlerin enerji analizi: Hareketli sınır işi, enerji dengesi, Özgül ısılar, Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları, Katı ve s İlgili konu araştırılsın Tartışma
7 Kontrol hacimleri için Kütle ve enerji çözümlemesi: Kütlenin korunumu ilkesi, Akış işi ve akışkanın enerjisi İlgili konu araştırılsın Tartışma
8 Arasınav Sınav Yazılı Sınav
9 Sürekli akışlı açık sistemlerin enerji analizi İlgili konu araştırılsın Tartışma
10 Bazı sürekli akışlı açık sistemler: Lüleler ve yayıcılar, Türbinler ve kompresörler, Kısılma vanaları, Karışma odaları, ısı değiştiricileri, Boru ve k İlgili konu araştırılsın Tartışma
11 Zamanla değişen açık sistemlerde enerjinin korunumu İlgili konu araştırılsın Tartışma
12 Termodinamiğin İkinci Yasası´na giriş, Isıl enerji depoları, Isı makineleri, ısıl verim, Termodinamiğin İkinci Yasası: Kelvin-Planck ifadesi İlgili konu araştırılsın Tartışma
13 Soğutma makineleri ve ısı pompaları, etkinlik katsayısı, Termodinamiğin İkinci Yasası: Clasius ifadesi, devridaim makineleri İlgili konu araştırılsın Tartışma
14 Tersinir ve tersinmez hal değişimleri İlgili konu araştırılsın Tartışma
15 Carnot çevrimi, Carnot ilkeleri İlgili konu araştırılsın Tartışma
16-17 Final Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Üniversite Fiziği, 12. BaskıYoung ve Freedman, 17-18-19-20. Bölümleri