DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Elektronik Lab. FZ   327 5 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, analog ve dijital elektronik devreleri kurmak ve uygulamalı olarak analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Temel elektronik devreleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel elektrik devreleri ve Thevenin Teoremini tanımlar
2) Kapasitif ve endüktif reaktans tanımlar
3) Alternatif akım devreleri kurar
4) Diyot doğrultucu devreleri kurar
5) Analog-dijital geçitler devreleri kurar
6) Karşılaştırıcı ve toplayıcılar devreleri kurar
7) Veri seçicilerini (Çoklayıcılar) kurar
8) Kod Çözücüleri (Decoders) ve Kodlayıcıları (Encoder) analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Elektrik Devreleri ve Thevenin Teoremi Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 Kapasitif ve indüktif reaktans Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
3 Doğru ve Alternatif akım devreler Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
4 Diyot doğrultucular Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
5 Analog-Dijital geçitler Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
6 Karşılaştırıcı ve Toplayıcılar Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
7 Veri Seçiciler Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Dersin genel tekrarı Yazılı Sınav
9 Kod Çözücü (Decoder)-Kodlayıcı (Encoder) Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
10 Flip-Floplar Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
11 D-Mandalı (Latch) Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
12 Yedi Parçalı Gösterge Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
13 Bazı deneylerin tekrarlanması Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
14 Bazı deneylerin tekrarlanması Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
15 Bazı deneylerin tekrarlanması Deney föyünden ilgili deney için ön hazırlık Soru-Cevap
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin genel tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Temel Elektronik Lab Föyü (Ç.Ü. F.E.F. Yayınları)