DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik Fizik FZ   334 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk KARADAĞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.VEDAT PEŞTİMALCİ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FARUK KARADAĞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Termodinamiğin temel ilkeleri üzerine mikroskobik özelliklerden makroskobik özellikleri elde etmek için gerekli istatistiksel fizik temelini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Parçacık sistemleri, bir sistemin makroskopik ve microskopik parametreleri, tersinir ve tersinmez sistemler, ideal gaz, kapalı kutudaki ideal gazın basıncı ve bir gaz molekülünün aldığı ortalama yol. Olasılık hesapları, Binom dağılımı, ortalama ve standart sapma, sürekli olasılık dağılımları. Parçacık sistemlerinin istatistiksel tanımı, Isısal etkileşme, ısıl dengeye yaklaşım, makroskopik sistemlerde enerji dağılımı, küçük ısı transferi. ideal gazın ortalama basıncı ve ortalama enerjisi. Microskopik teorisi ve makroskopik ölçümler, mutlak sıcaklık tanımı, yüksek ve düşük mutlak sıcaklıklar, iş, iç enerji ve ısı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Olasılık Kavramlarını kullanır
2) Modern teknolojik gelişmelerin (süperiletkenlik, transistör...) altında yatan fizik bilgilerini açıklar.
3) Parçacık Sistemlerinin İstatistik Tanımlamasını yapar.
4) Isı ve İç enerji kavramları ile günlük yaşamdaki olayları açıklar
5) Makroskopik sistemler arasındaki etkileşimleri açıklar.
6) Termodinamiksel makroskopik ölçümleri yapar
7) Makroskopik özellikleri kullanarak yeniproblemlere çözüm üretir.
8) Klasik çok parçacıklı sistemlerin istatistik analizini kullanarak problemleri çözer.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, Makroskopik Sistemlerin Belirleyici Özellikleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Temel Olasılık Kavramları internet kaynakları araştırılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Binom Dağılımı; Sürekli Olasılık Dağılımları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Parçacık Sistemlerinin İstatistik Tanımlaması Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Isısal Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Isısal Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Mikroskopik Teori ve Makroskopik Ölçmeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Entropi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Klasik Yaklaşımda Kanonik Dağılım Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Eşbölüşüm Teoremi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Eşbölüşüm Teoremi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Genel Termodinamik Etkileşme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Eğrisel koordinatlar. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Taşıma Süreçlerinin Basit Kinetik Teorisi. Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Statistical Physics, F. Mandl, Wiley, 1988