DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi 2 FZ   408 8 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizik eğitiminin son yılında, İleri lisans düzeyinde bir konuyu değişik kaynaklardan araştırmayı ve araştırma sonucunu öğrendiği kavramları kullanarak rapor haline getirip sunmayı öğrenmek
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmada temel kavramlar ve aşamaları, araştırma probleminin seçimi, seçilen araştırma problemi için çözüm önerileri , üretmek üzere araştırmanın tasarlanması ve proje önerisinin sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Seçilen kaynakları doğru kullanarak problemi çözer
2) Alanında ilginç problemleri tasnifler
3) Araştırma yapmak istediği konuda kaynakları belirler
4) Seçilen kaynakları doğru kullanarak problemi çözer
5) Çözdüğü problemi kurallara uygun yazar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma planı hazırlanır Kaynak tarama Bireysel Çalışma
2 Konu seçimi için araştırma yapılır. Kaynak tarama Bireysel Çalışma
3 Konu seçimi için araştırma yapılır. Kaynak tarama Bireysel Çalışma
4 Konuyu belirler, ön sunumu yapar Kaynak tarama Bireysel Çalışma
5 Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması yapılır Kaynak tarama Bireysel Çalışma
6 Kaynaklardan yararlanarak problemin çözümü için planı hazırlanır. Kaynak tarama Bireysel Çalışma
7 Yapılan çalışmaların sorumlu öğretim. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. Kaynak tarama Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Genel tekrar Sözlü Sınav
9 Yapılan çalışmaların sorumlu öğretim. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. Kaynak tarama Bireysel Çalışma
10 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynak tarama Bireysel Çalışma
11 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynak tarama Bireysel Çalışma
12 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynak tarama Bireysel Çalışma
13 Yapılan çalışmaların sorumlu öğretim. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. Kaynak tarama Bireysel Çalışma
14 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynak tarama Bireysel Çalışma
15 Çalışma planına uygun çalışma sürdürür Kaynak tarama Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar