DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kuantum Mekaniği * FZ   411 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Eda EŞKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EDA EŞKUT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EDA EŞKUT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kuantum mekaniğinin temel kavramlarını ve temel uygulamalarını tanıtmaktır
Dersin İçeriği
Bu derste kuantum mekaniğinin temel kavramları, Shrodinger denkleminin çözümleri, Fourier serisi ve integralleri, Operatörler anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dalga-parçacık ikilemi, dalga paketi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
2 Fourier serisi ve integrali, belirsizlik ilkesi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
3 Operatör kavramı, Schrödinger denklemi, dalga fonksiyonunun olasılık yorumu Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
4 Beklenen değerler, momentum uzayı, zamandan bağımsız Schrödinger denklemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
5 Serbest parçacık-düzlem dalga çözümü, basamak potansiyeli Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
6 Potansiyel engeli, tünel olayı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
7 Tekrar ve uygulama Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
8 Ara Sınav Sınav için hazırlık
9 Sonsuz kuyu, kare kuyu, harmonik salınıcı Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
10 Dalga fonksiyonu uzayı, lineer operatörlerin matris temsili Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
11 Süperpozisyon ilkesi, sıra değiştiren operatörler ve ölçme Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
12 Kuantum mekaniğinin postülaları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
13 Dirac bra-ket notasyonu, Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
14 Parite ve izdüşüm operatörleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
15 Tekrar ve uygulama Kitapta ilgili bölüm çalışılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kuantum Mekaniği 1; Dereli, Tekin; Verçin, Abdullah (1998) ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, İstanbul