DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Physics   4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zehra YEĞİNGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.METİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı mekaniğin temellerini öğretmektir
Dersin İçeriği
Fiziksel ölçümler, vektörler, bir boyutta hareket, düzlemsel hareket, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacıklar sisteminin dinamiği, lineer momentum, parçacıklar sisteminin dinamiği, çarpışma, rotasyonel kinematik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hayatımızda fiziğin önemini vurgular, Temel fizik yasalarını kullanarak olayları açıklar.
2) vektörler ve skalar büyüklükler öğrenilir, Kuvvetler vektör olarak öğretilir
3) Düzgün hızlanan doğrusal hareket öğrenirler
4) Serbest düşme hareketi, serbest atış hareketi
5) Newton un hareket yasaları, Newton un 1., 2., 3. yasaları
6) Sürtünme kuvveti
7) Birbirine bağlı cisimlerin hareketi
8) Lineer momntum, momentumun korunumu, elastik ve inelastik çarpışma
9) Kütle merkezi, kütle merkezinin eşdeğeri ve gravite
10) Durdurma kuvvetleri tarafından yapılan iş, Değişken kuvvetler tarafından yapılan iş
11) Gergin bir yay tarafından yapılan iş, Gücün tanımı
12) İş-enerji teoremi, Korunumlu kuvvetler
13) Açısal hız, açısal ivme, teğet büyüklükler, radyal ivme
14) Merkezcil kuvvet, Yerçekim yasası
15) Tork ve rotasyon


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vectörler, Toplanması, Çıkarılması, Çarpılması, Birim vektörler Önerilen konu başlıkları hazırlanır
2 Vektörler ve skalar büyüklükler öğrenilir, Kuvvetler vektör olarak Önerilen konu başlıkları hazırlanır
3 Düzgün hızlanan doğrusal hareket öğrenirler İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
4 Serbest düşme hareketi, serbest atış hareketi Verilen ödevler çözülür
5 Newton un hareket yasaları, Newton un 1., 2., 3. yasaları Önceden işlenen konular tekrarlanır
6 Sürtünme kuvveti Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
7 Motion of several connected bodies İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
8 Ara Sınav İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
9 Kütle merkezi, kütle merkezinin eşdeğeri ve gravite İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
10 Durdurma kuvvetleri tarafından yapılan iş, Değişken kuvvetler tarafından yapılan iş Verilen ödevler çözülür
11 Work done stretching a spring, Definition of power Verilen ödevler çözülür
12 İş-enerji teoremi, Korunumlu kuvvetler Verilen ödevler çözülür
13 Açısal hız, açısal ivme, teğet büyüklükler, radyal ivme Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
14 Merkezcil kuvvet, Yerçekim yasası Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
15 Tork ve rotasyon Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tekrar yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar